Geassedearvvuođat | Kesäterveiset

Viimmat lea geassi boahtán deike Tampere guvlui! Koronapandemiija dihte orru dego mannan geasis livččii ainjuo guokte jagi. Ollu leat oahppan, muhto ollu maiddái váiban, áibbašan ja vajálduhttán.

Koronaráddjehusat leat čuohcan maiddái Bárpmu doaimmaide, go dábálaš deaivvademiid ii leat leamaš dorvvolaš lágidit. Leat goit giđa áigge čoahkkanan gáiddusin: veháš duddjon, oahpásmuvvan sogaid dutkamii, ságastallan Eatnameamet-dokumeantta birra ja doallan jahkečoahkkima.

Dál leat fas vehážiid mielde álggaheamen earáge doaimmaid. Miessemánu loahpas lei min oalle eahpevirggálaš lohkanbire vuosttas čoahkkaneapmi Arboretumis, gos hálešteimmet (earret eará) Niillas Holmberg Halla Helle -romána birra. Leat dál sullii girjji beallemuttus – jus háliidat searvat lohkanbirii, váldde munnje oktavuođa, aino.valovirta (at) gmail.com!

Suoidnemánus lágidit fas Bárpmu geasseleairra Surkeenjärvis. Dán jagi dat bistá duorastateahkedis sotnabeai rádjai, 8.–11.7. Merke dan kaleandarii ja boađe duddjot, deaivvadit ja oahpásmuvvat eará bárbmolaččaiguin! Ja jus dus lea miella oassálastit leairra plánemii ja ollašuhttimii, sádde šleađgapoastta searvvi čujuhussii, ry.barbmu.rs (at) gmail.com.

Čakčamánu álggus, 3.-5.9., lea boagankursa Sulkavas. Dan lágidit ovttasbargun Järvi-Saimaan kansalaisopistoin. Kurssa sisdoallu lea sullii seammá go jagi 2017 – das sáhtát lohkat eanet dáppe.

Álgoálggus álbmotbeaivái plánejuvvon Gájanas-joavkku konsearta sirdašuvai čakčii, ja sii čuojahit G Livelab Tamperes 11.9. dii 21. Bárbmu fállá bileahtaid lahttomávssu máksán lahtuide, doaivvu mielde oaidnalit maid doppe!

Giitu buohkaide, geat leat boahtán Teamsii, Meetii dahje Zoomii min deaivvademiide, geat leat muitán máksit lahttomávssu, čuvvon min Facebookis, Instagramis dahje Twitteris ja vuordán, ahte juoidá viimmat dáhpáhuvašii. Giitu maiddái buohkaide, geat leat doallan dorvogaskkaid, geavahan máskka ja bisson ruovttus, vai dilli šattašii buorebun.

Sávan ahte buohkain lea dán geasi áigi ja vejolašvuohta vuoiŋŋastit ja návddašit luonddus, beaivvážis ja eallimis. Oaidnaleapmái!

Lopultakin on kesä tullut tänne Tampereen seudulle! Koronapandemian takia tuntuu kuin viime kesästä olisi ainakin kaksi vuotta. Paljon olemme oppineet, mutta paljon myös väsyneet, kaivanneet ja unohtaneet.

Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet myös Bárbmun toimintaan, kun tavallisia tapaamisia ei ole ollut turvallista järjestää. Olemme kevään aikana kuitenkin kokoontuneet etänä: tehneet vähän käsitöitä, tutustuneet sukututkimukseen, keskustelleet Eatnameamet-dokumentista ja pitäneet vuosikokouksen.

Nyt olemme vähitellen aloittelemassa muutakin toimintaa. Toukokuun lopussa oli hyvin epävirallisen lukupiirimme ensimmäinen kokoontuminen Arboretumissa, missä juttelimme (muun muassa) Niillas Holmbergin Halla Helle-romaanista. Olemme noin kirjan puolivälissä – jos haluat liittyä lukupiiriin, ota minuun yhteyttä, aino.valovirta (at) gmail.com!

Heinäkuussa järjestämme taas Bárbmun kesäleirin Surkeenjärvellä. Tänä vuonna se kestää torstai-illasta sunnuntaihin, 8.–11.7. Merkitse se kalenteriin ja tule tekemään käsitöitä, tapaamaan bárbmulaisia ja tutustumaan! Ja jos haluat osallistua leirin suunnitteluun ja toteuttamiseen, lähetä sähköpostia yhdistyksen osoitteeseen, ry.barbmu.rs (at) gmail.com.

Syyskuun alussa, 3.-5.9., on vyökurssi Sulkavalla. Se järjestetään yhteistyönä Järvi-Saimaan kansalaisopiston kanssa. Kurssin sisältö on osapuilleen sama kuin vuonna 2017 – siitä voit lukea enemmän täällä.

Alun perin kansallispäiväksi suunniteltu Gájanas-yhtyeen konsertti siirtyi syksyyn, ja yhtye esiintyy G Livelabissa Tampereella 11.9. klo 21. Bárbmu tarjoaa liput jäsenmaksun maksaneille jäsenille, toivottavasti näemme myös siellä!

Kiitos kaikille, jotka ovat tulleet Teamsiin, Meetiin tai Zoomiin tapaamisiimme, kaikille, jotka ovat muistaneet maksaa jäsenmaksun, seuranneet meitä Facebookissa, Instagramissa tai Twitterissä ja odottaneet, että jotain viimein tapahtuisi. Kiitos myös kaikille, jotka ovat pitäneet turvaväliä, käyttäneet maskia ja pysyneet kotona, jotta tilanne helpottaisi.

Toivon, että kaikilla on tänä kesänä aikaa ja mahdollisuus hengähtää ja nauttia luonnosta, auringosta ja elämästä. Näkemisiin!


Dearvvuođaid čálii Bárpmu stivrra várreságadoalli Oahptii Risten Máreha Aino.

Kesäterveiset kirjoitti Bárbmun hallituksen varapuheenjohtaja Aino Valovirta.

Kansalaisopistojen kurssitarjontaa syksyllä 2021

Bárbmulta toisinaan tiedustellaan voisiko yhdistys järjestää saamen kielen alkeiskursseja, mutta yhdistyksen resurssit eivät sellaiseen vielä ole riittäneet. Iloksemme voimme sentään jakaa tiedoksi, että Jyväskylässä ja Tamperella on syksyllä 2021 kansalaisopistoissa pohjoissaamen kursseja. Lisäksi lokakuussa Seinäjoella on tarjolla pohjoissaamen viikonloppualkeet ja etänäkin on tarjolla pohjoissaamen, inarinsaamen ja koltansaamen kursseja. Alla linkkejä kansalaisopistojen kurssitarjottimille.


POHJOISSAAME

Jyväskylän kansalaisopisto: 129802 Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin alkeet (lähiopetus). Keskiviikkoisin 15.9.2021 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2021. https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/course.php?l=fi&t=16104

Tampereen seudun kansalaisopisto: 71078 Pohjoissaame 2. Tiistaisin 7.9.2021 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2021. https://opistopalvelut.fi/tampere/course.php?l=en&t=31990

Tampereen seudn kansalaisopisto: 71079 Pohjoissaamen jatkokurssi. Tiistaisin 7.9.2021 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa 1.8.2021. https://opistopalvelut.fi/tampere/course.php?l=en&t=31991

⁠Seinäjoen kansalaisopisto: 19051 Pohjoissaamen viikonloppualkeet lauantaina 2.10.2021 ja sunnuntaina 3.10.2021. Ilmoittautuminen alkaa 16.8.2021. ⁠https://www.opistopalvelut.fi/seinajoki/course.php?l=fi&t=16562

⁠Helsingin seudun kesäyliopisto: 37061020 Pohjoissaamen alkeiskurssi 2. Maanantaisin ja keskiviikkoisin 1.9.2021 alkaen. Ilmoittautuminen alkanut 15.6.2021. https://kesayliopistopalvelut.fi/helsinginseutu/course.php?l=fi&t=6261


INARINSAAME

Oulu opisto: 129884 Inarinsaamen alkeiden jatkokurssi (A1) Kurssille voit osallistua myös etänä. Tiistaisin 7.9.2021 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa 9.8.2021. https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=21245

Revontuli-Opisto: 1208003V Inarinsaamen intensiivialkeet verkossa lauantaisin ja sunnuntaisin 4.9.2021 – 12.9.2021. Ilmoittautuminen alkaa 10.8.2021. https://www.opistopalvelut.fi/revontuliopisto/course.php?l=fi&t=13819

Revontuli-Opisto: 1208004V Inarinsaamen alkeiden jatko verkossa. Torstaisin 16.9.2021 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa 10.8.2021. https://www.opistopalvelut.fi/revontuliopisto/course.php?l=fi&t=13820


KOLTANSAAME

Oulu opisto: 129885 Koltansaamen keskustelu- ja lukukurssi verkossa (A2). Tiistaisin 7.9.2021 alkaen. Ilmoittautuminen alkaa 10.8.2021. https://www.opistopalvelut.fi/oulu/course.php?l=fi&t=20625

Geasseleaira 2021 | Kesäleiri 2021

Bárbmu lágida fas geasseleairra Matkailutila Surkeenjärvis, ja almmuheapmi lea dál álgán.
Goas: du–so 8–11.7.2021 (vejolaš boahtit maiddái be/lá)
Gos: Matkailutila Surkeenjärvis, Moksi gilis, 40 km Jyväskyläs, 150 km Tamperes
Ollugo máksá: searvvi lahtuide nuvttá. Almmuheapmi https://forms.gle/bYvxoaNhZam7BWfz6

Leairras lea vejolaš ee.

 • duddjot, Áile rávve ja veahkeha
 • deaivvadit ođđa ja oahpes bárpmolaččaiguin
 • oahppat dehálamos frásaid (davvi)sámegillii ja kánske moatte lávlaga
 • ságastallat áigeguovdilis sámefáttáin
 • oassálastit lohkanbirii (girjin Niillas Holmberg: Halla Helle)…

Dáid lassin leat plánemin earáge bargobájiid, maid birra dieđihat lasi farggamusat. Searvvi lahtut ožžot maiddái evttohit, maid háliidivčče bargat. Erenomážit sávvat evttohusaid mánnábearrašiin: eanaš stivrra lahtuin eai šat leat unna mánát eatge nu bures máhte sin várás plánet doaimmaid, dan dihte dárbbašat veahki!

Almmuheapmi nohká 27.6.2021, ja idjadansajit gávdnojit sullii 30 bárpmolažžii. 
Boađe donge oahpásmuvvat earáide, duddjot, plánet Bárpmu boahttevaš doaimmaid ja gulahallat!

Bárbmu järjestää taas kesäleirin Matkailutila Surkeenjärvellä, ja ilmoittautuminen on nyt alkanut.
Milloin: to–su 8.11.7.2021 (mahdollista tulla myös pe/la)
Missä: Matkailutila Surkeenjärvellä, Moksin kylässä, 40 km Jyväskylästä, 150 km Tampereelta
Paljonko maksaa: yhdistyksen jäsenille ilmainen. Ilmoittautuminen https://forms.gle/bYvxoaNhZam7BWfz6

Leirillä on mahdollisuus mm.

 • tehdä käsitöitä, Áile neuvoo ja auttaa
 • tavata uusia ja tuttuja bárbmulaisia
 • oppia tärkeimpiä fraaseja (pohjois)saameksi ja ehkä muutama laulukin
 • keskustella ajankohtaisista saamelaisaiheista
 • osallistua lukupiiriin (kirjana Niillas Holmbergin Halla Helle)…

Näiden lisäksi suunnittelemme muitakin työpajoja, joista tiedotamme lisää pikimmiten. Yhdistyksen jäsenet voivat myös ehdottaa, mitä haluaisivat tehdä. Erityisesti toivomme ehdotuksia lapsiperheiltä: useimmilla hallituksen jäsenillä ei enää ole pieniä lapsia emmekä niin hyvin osaa heille suunnitella toimintaa, siksi tarvitsemme apua!

Ilmoittautuminen loppuu 27.6.2021, ja yöpymispaikkoja on noin 30 bárbmulaiselle. Tule mukaan tutustumaan toisiin, tekemään käsitöitä ja suunnittelemaan Bárbmun tulevaa toimintaa!

Muittuhussan maid:

 • Amma it boađe, jus dus leat nurvo dávdamearkkat. (nuorvvu,gossan, čottabávččas, deahkkebávččas ja/dahje feber)
 • Avžžuhit geavahit vuoigŋansuoji dahje njálbme-njunnesuoji, jus fal vejolaš.
 • Muitte bassat gieđaid sáibbuin fuolalaččat dahje geavat giehtadoidosa, mas lea alkohola.
 • Gosa ja gastte suodjái dahje geardegeavahan njunneliidnái.
 • Geahččal doallat gaskka eará olbmuide. 

Muistutuksena myös:

 • Ethän tule, jos sinulla on flunssaoireita (nuha, yskä, kurkkukipu, lihaskipu, kuume tms.)
 • Suosittelemme hengityssuojainten tai nenä- ja suusuojainten käyttöä, jos vain mahdollista.
 • Huolehdithan käsihygieniasta.
 • Yskiessä tai aivastaessa suojaa peitä kasvosi käsivarrella tai nenäliinalla.
 • Pidä turvavälit.