Tampere 29.5.: Gávpotsápmelašvuođa leanadáiddar | Kaupunkisaamelaisuuden läänintaiteilija

Diehtun | Tiedoksi

Gávpotsápmelašvuođa leanadáiddar miessemánu 29. beaivve Tamperes

”Bures boahtin gullandilálašvuhtii Bar Bertel čoahkkinlatnjii Tamperei maŋŋebárgga 29.5.2018 dii. 16.30 – 19.00. Háleštallat gávpotsámiid dárbbuid birra Sis-Suoma guovllus ja das, mo áššiid sáhtášii buoridit.

Kaupunkisaamelaisuuden läänintaiteilija toukokuun 29. päivä Tampereella

”Tervetuloa kuulemistilaisuuteen Bar Bertelin kokoustilaan Tampereelle tiistaina 29.5.2018 klo 16.30 – 19.00. Keskustelemme kaupunkisaamelaisten tarpeista Sisä-Suomen seudulla ja siitä, miten asioita voisi parantaa.”

Deaivvadeami Facebook-siidu | Tapaamisen Facebook-sivu: https://www.facebook.com/events/2067688403519795/

 

Mainokset

Sámegiela oahpahusas Gaska-Suomas | Pohjoissaamen opetuksesta Keski-Suomessa

Suomas sámiid ruovttuguovllu gielddaid olggobealde sáhttá oažžut sámegiela oahpahusa guokte diimmu vahkus vuođđooahpahusa lassin iežas eatnigiela oahpahussan, jus gielddas leat doarvái oahppit ja gávdno oahpaheaddji.

Suomessa saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella on mahdollista saada saamenkielen opetusta kaksi tuntia viikossa perusopetusta täydentävänä oman äidinkielen opetuksena, jos kunnassa on tarpeeksi oppilaita ja opettaja löytyy.

Loga maid (suomagillii) | Lue myös: Saamelaiskäräjät: Miten saan saamen kielen opetusta? Miten saan saamen kielen opetusta lapselleni? (pdf)

Jyväskylä

Jyväskyläs davvisámegiela lagasoahpahusjoavku lea leamašan čavčča 2013 rájes. Jyväskyläs oahpahussii ferte almmuhit juohke jagi sierra. Jyväskyläs elektrovnnalaš almmuheapmi iežas eatnigiela oahpahussii lea rabas gitta miessemánu lohpii Jyväskylä gávpoga siidduin.

Jyväskylässä on pohjoissaamen lähiopetusryhmä ollut syksystä 2013 lähtien. Jyväskylässä opetukseen ilmoittaudutaan joka vuosi erikseen. Jyväskylässä sähköinen ilmoittautuminen oman äidinkielen opetukseen tehdään 31.5.2018 mennessä Jyväskylän kaupungin sivuilla olevan linkin kautta.

Lassedieđut Jyväskyläs | Lisätietoja Jyväskylässä:
palvelupäällikkö Pia Bärlund, pia.barlund[at]jkl.fi, 014-266 4889 https://peda.net/jyvaskyla/kieku/o-ohll

Laukaa

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu lea gullan, ahte čakčat 2018 álgá davvisámegiela oahpahus maid Laukaas Vihtavuori skuvllas. Jos háliida oahpahussii, oktavuođa sáhttá váldit rektor Sami Varstalai.

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu on saanut tiedon, että syksyllä 2018 alkaa pohjoissaamen opetus myös Laukaassa Vihtavuoren koululla. Opetuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä rehtori Sami Varstalaan.

Rehtori Sami Varstala, p. 040 8245 282

Geasi duodjeleaira | Kesän käsityöleiri

Buorit lahtut, (suomeksi alempana)

Dálá dieđuid mielde dán geasi duodjeleaira dollojuvvo 30.6.-1.7.2018 Gaska-Suomas Matkailutila Surkeenjärvis.  Dárkilut diibmoáiggit almmuhuvvojit maŋŋá. Leairra váldofáddán lea gávtti goarrun. Oahpaheaddjin leairras lea Evá Elle Kari Áile.

Jus dieđát jo dál, ahte livččet boahtimin, almmut das ry.barbmu.rs@gmail.com. Diehtu veahkeha leairra plánemis.

Rievdádusat leat vejolaččat. Dieđut deaivvadeamis maid Facebookas:
https://www.facebook.com/events/2036150173266426/
(gáibida sisačáliheami Facebookii ja searvama Bárpmu jovkui).


Hyvät jäsenet,

Näillä näkymin tämän kesän käsityöleiri pidetään 30.6.-1.7.2018 Keski-Suomessa Matkailutila Surkeenjärvellä. Tarkemmat kelloajat ilmoitetaan myöhemmin. Leirin pääteemana on saamenpuvun ompelu. Opettajana leirillä toimii Aile Torikka.

Jos tiedät jo nyt, että olisit tulossa, ilmoita siitä ry.barbmu.rs@gmail.com. Tieto auttaa leirin suunnittelussa.

Muutokset ovat mahdollisia. Tietoja tapaamisesta myös Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/2036150173266426/
(edellyttää kirjautumista Facebookiin ja liittymistä Bárbmun ryhmään).

Tampere 19.5. Duodjedeaivvadeapmi | Käsityötapaaminen

Tamperes čoahkkanit duddjot ovttas lávvardaga 19.5.2018 dii. 12-16. Báiki: Tampereen Tyttöjen Talo čujuhusas Pyhäjärvenkatu 1 B 1.

Oahpaheaddjin Evá Elle Kari Áile, gii lea ovdalge oahpahan bárbmolaččaid duddjot. Jus it ovdal leat gullan Bárpmu Duodji Caféain, de logamat Gáfe ja giehtadujiid -bloggačállosa, mas muitaluvvo ee. jagi 2016 duodji café -doaimmas.

~*~

Tampereella kokoonnutaan tekemään käsitöitä lauantaina 19.5.2018 klo 12-16. Paikka: Tampereen Tyttöjen Talo osoitteessa Pyhäjärvenkatu 1 B 1.

Opettajana Aile Torikka, joka on aikaisemminkin opettanut bárbmulaisia käsitöiden kanssa. Jos et aiemmin ole kuullut Bárbmun Duodji Caféista, lukaise Kahvia ja käsitöitä -blogikirjoitus, jossa kerrotaan mm. vuoden 2016 duodji café -toiminnasta.


Deaivvadeamis lea vejolaš joatkit iežas dujiid dahje oažžut rávvagiid ođđa duoji álggaheapmái. Jus álggahat ođđa duoji, almmut Áilei maid háliidat duddjot, vai son diehtá váldit minstariid ja eará materiálaid fárrui. Sáhtát fidnet rávvagiid omd. mo goarrut gávtti, riessut liinni dahje duddjot sisti- ja datnečiŋaid.
~*~
Tapaamisessa on mahdollista jatkaa omia käsitöitä tai saada neuvoja uuden työn aloittamiseen. Ilmoita Ailelle, mitä haluat tehdä, jotta hän tietää ottaa kaavoja ja muita materiaaleja mukaan. Voit saada neuvoja esim. oman puvun tekemiseen, solmeilla huivia, tehdä sisnapusseja tai tinalankarannekorun.

Dujiid duddjomis Áile rávve searvvi dán jagáš lahttomávssuid máksán lahtuid nuvttá, muhto geat eai leat máksán, fertejit máksit oahpahusas 5 e/geardi. Jus háliidat searvat Bárpmu lahttun ja máksit lahttomávssu, gávnnat rávvagiid máksimii lahttun-siiddus.
~*~
Aile neuvoo käsitöitä tekeviä yhdistyksen kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä maksutta, mutta jotka eivät ole maksaneet maksavat opetuksesta 5 e/kerta. Jos haluat maksaa liittyä Bárbmun jäseneksi ja maksaa jäsenmaksun, löydät maksamisohjeet jäseneksi-sivulla.

Rievdádusat leat vejolaččat. Lassedieđut Evá Elle Kari Áiles. Dieđut deaivvadeamis maid Facebookas (gáibida sisačáliheami Facebookii ja searvama Bárpmu jovkui).
~*~
Muutokset ovat mahdollisia. Lisätietoja antaa Aile Torikka. Tietoja tapaamisesta myös Facebookissa (edellyttää kirjautumista Facebookiin ja liittymistä Bárbmun ryhmään).