Dovddut geasi duodjeleairras | Tunnelmia kesän käsityöleiriltä

Bárpmu dán geasi duodjeleaira dollojuvvui 30.6.-1.7.2018 Gaska-Suomas Matkailutila Surkeenjärvis. Leairra váldofáddán lei gávttiid goarrun. Oahpaheaddjin leairras lei Evá Elle Kari Áile. Stuorra giitosat Suoma Sámediggái doarjjagis. Geahča vuolde video leairras, jus video ii oidno geahča dan dáppe. Video govven ja čuohppan Virpi Kulmala.

Bárbmun tämän kesän käsityöleiri pidettiin 30.6.-1.7.2018 Keski-Suomessa Matkailutila Surkeenjärvellä. Leirin pääteemana oli saamenpuvun ompelu. Opettajana leirillä toimi Aile Torikka. Suuret kiitokset Suomen Saamelaiskäräjille tuesta. Katso alta video leiriltä, jos videoa ei näy katso se täältä. Videon kuvaus ja leikkaus Virpi Kulmala.

 

Mainokset

Diehtun | Tiedoksi: Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu álgá | Saamen kielten etäopetushanke käynnistyy

Sámediggi joatká ohppiidkártema, mii lea álgán giđđat 2018. Ulbmilin lea ahte nu máŋga sámeoahppi jo vejolaš ožžot sámegiela oahpahusa riikkaviidosaččat.

Fuolaheaddjit, geat ásset sámiid ruovttuguovllu olggobealde ja sávvet iežaset mánáide anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiela oahpahusa, sáhttet váldit oktavuođa Arla Maggai, jos sii eai juo leat almmuhan mánáideaset oahpahussii. Fidnu dárbbaša čuovvovaš dieđuid:

 • Oahppi namma,
 • jahkeluohkká čakčat 2018,
 • sámegiella, man oahpahusa fuolaheaddjit sávvet
 • leago giella oahppi eatnigiella vai nubbi giella vai vierisgiella
 • leago oahppi leamašan sámegielat árrabajásgeassimis dahje ožžon sámegiela oahpahusa ovdal
 • gielda ja skuvla, man oahppi vázzá
 • rektora namma ja oktavuođaváldindieđut
 • fuolaheaddji namma ja oktavuođaváldindieđut.

Prošeaktakoordináhtor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

Loga olles dieđáhusa Sámedikki siidduin: https://www.samediggi.fi/2018/06/11/samegielaid-gaiddusoahpahusfidnu-alga/?lang=dav


Saamelaiskäräjät jatkaa keväällä 2018 tehtyä oppilaskartoitusta ja opetuksen piiriin pyritään saamaan mahdollisimman moni saamelaisoppilas valtakunnallisesti.

Inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kielen opetusta lapsilleen haluavat huoltajat saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolelta voivat ottaa yhteyttä Arla Maggaan, mikäli eivät ole aiemmin jo ilmoittaneet lastaan opetukseen. Hanke tarvitsee seuraavat tiedot:

 • oppilaan nimi,
 • vuosiluokka syksyllä 2018,
 • saamen kieli, jonka opetusta halutaan
 • onko kyseessä äidinkieli vai toinen tai vieras kieli
 • onko oppilas ollut saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa tai saanut saamen kielen opetusta aiemmin
 • kunta ja koulu, jota oppilas käy
 • mielellään rehtorin nimi ja yhteystiedot
 • huoltajan nimi ja yhteystiedot.

Hankekoordinaattori Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

Lue koko tiedote Saamelaiskäräjien sivuilta: https://www.samediggi.fi/2018/06/11/saamen-kielten-etaopetushanke-kaynnistyy/

Tiedoksi: Saamea Tampereella, Nokialla ja Sogsakkin virtuaalikoulussa

Bárbmulta toisinaan tiedustellaan voisiko yhdistys järjestää saamen kielen alkeiskursseja, mutta yhdistyksen resurssit eivät sellaiseen vielä ole riittäneet. Iloksemme voimme sentään jakaa tiedoksi, että yhdistyksen toiminta-alueella Pirkanmaalla kaksi kansalaisopistoa on ottanut pohjoissaamen syksyn 2018 kurssitarjontaansa. Tiedoksenne myös, että Internetin kautta on mahdollista opiskella inarinsaamea ja koltansaamea Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulussa.

Tampereella olisi mahdollista tutustua pohjoissaameen la-su 8.-9.9.2018 kymmen oppitunnin verran. Tampereen seudun työväenopistolla Sampolassa on tuolloin tarjolla Dearvva! Terve! Pohjoissaamen viikonloppualkeet opettajanaan Aino Valovirta. Ilmoittautumisaika alkaa 1.8.2018. Lisätietoja kurssista ja ilmoittautumisesta: https://opistopalvelut.fi/tampere/course.php?l=fi&t=25277

Oletko aiemmin opiskellut pohjoissaamea ja haluaisit syventää osaamistasi? Pirkan opistolla Nokialla on opiskeltu pohjoissaamea jo pari lukuvuotta ja tänä syksynä opintoja on mahdollista jatkaa koko lukuvuoden kestävällä Pohjoissaame 3 -kurssilla. Pirkan opistolla on myös tarjolla koko lukuvuoden kestävä Pohjoissaamen alkeet -kurssi.  Kurssien opettajana on Aino Valovirta. Ilmoittautumisaika alkaa 16.8.2018.

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulussa on tarjolla inarinsaamen ja koltansaamen peruskurssit. Hakuaika koulutuksiin meneillään. Haku 12.8.2018 mennessä. Kurssit toteutetaan etäopintoina Adobe Connect -järjestelmän kautta. Tunnit maanantaisin klo 8.50-11.10. Virtuaalikoulusta lisätietoja: http://www.sogsakk.fi/fi/Virtuaalikoulu

Ǩieʹss | Keesi | Geassi | Kesä

Šiõǥǥ evvanpeei´v da ǩie´zz pukid!

Pyeri jonsahpeivi já keesi puohháid!

Buori jonssoha ja geasi buohkaide!

Hyvää juhannusta ja kesää kaikille!

(c) mvuolab