Jahkečoahkkin Jyväskyläs 24.3. | Vuosikokous Jyväskylässä 24.3.

Bovdehus lahtuide Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkimii 2018 |
Kutsu jäsenille Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokoukseen 2018

Áigi | Aika:         Lávvardat | Lauantai 24.3.2018, dii | klo 15:00
Báiki | Paikka:     Hotelli Yöpuu, Yliopistonkatu 23, 40100 Jyväskylä

Bárpmu stivra lea mearridan bovdet searvvi čoahkkái jahkečoahkkimii Jyväskyläi lávvardaga njukčamánu 24. beaivve diibmu 15.00. Čoahkkin dollojuvvo Hotealla Yöpuus čujuhusas Yliopistonkatu 23. Čoahkkimii lea vejolašvuohta váldit oasi telefonoktavuođain dahje Skypein, muhto lahttu ferte almmuhit áššis stivrii ovdal čoahkkima.

Bárbmun hallitus on päättänyt kutsua yhdistyksen koolle vuosikokoukseen Jyväskylään lauantaina maaliskuun 24. päivä kello 15.00. Kokous pidetään Hotelli Yöpuussa osoitteessa Yliopistonkatu 23. Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä puhelimitse tai Skypellä, mutta jäsenen tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle ennen kokousta.

ÁŠŠELISTU | ESITYSLISTA

 1. Čoahkkima rahpan | Kokouksen avaus
 2. Čoahkkima sáhkadoalli, čálli, guovtti beavdegirjedárkkisteaddji ja dárbbu mielde guovtti jienaidrehkenasti válljen | Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarpeen mukaan kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Jahkečoahkkima bargoortnega dohkkeheapmi | Vuosikokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ovdanbuktojit jagi 2017 ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus ja doaibmadárkisteaddji cealkámuš | Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Jagi 2017 doaibmamuitalusa ja ruhtadoalu dohkkeheapmi ja konto- ja vásttufriddjavuođa mieđiheapmi stivrii | Vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 7. Jagi 2018 doaibmaplána ja boahto- ja golloárvvoštallama dohkkeheapmi ja jagi 2019 lahttomávssuid nannen | Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen ja vuoden 2019 jäsenmaksujen vahvistaminen
 8. Stivrra sáhkadoalli ja lahtuid válljen | Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
 9. Doaibmadárkkisteaddji ja várredoaibmadárkkisteaddji válljen | Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 10. Eará áššit | Muut asiat
 11. Čoahkkima loahpaheapmi | Kokouksen päättäminen
Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.
***

Jagi 2017 jahkečoahkkin lei Tamperes. | Vuoden 2017 vuosikokous oli Tampereella.

Searvi fállá čoahkkinborramuša lahtuide geat leat máksán jagi 2018 lahttomávssu. Jus dieđát, ahte leat boahtimin jahkečoahkkimii ja dus leat muhtun biebmoallergiijat dahje eará ráddjehusat boramuššii, de almmut dain ovdal 21.3. ry.barbmu.rs(a)gmail.com

Yhdistys tarjoaa kokousruuan vuoden 2018 jäsenmaksun maksaneille jäsenilleen. Jos tiedät osallistuvasi vuosikokoukseen ja sinulla on ruoka-aineallergioita tai jokin muu erityisruokavalio, ilmoitathan niistä 21.3. mennessä. ry.barbmu.rs(a)gmail.com

Bures boahtin! | Tervetuloa!
Dearvvuođaiguin | Terveisin,
Mainokset

Jagi 2018 lahttomávssut | Vuoden 2018 jäsenmaksut

Buori álgán jagi buohkaide! Dál lea buorre áigi máksit jagi 2018 lahttomávssuid, de ii dárbbaš šat loahpa jahkái ášši jurddašit.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Nyt on hyvä aika maksaa vuoden 2018 jäsenmaksut, niin ei enää loppu vuonna tarvitse asiaa ajatella.

Lahttomávssut jahkái 2018  | Jäsenmaksut vuodelle 2018

Searvvi njuolggadusaid 4 § mielde searvvi aitosaš lahttun sáhttá searvat sápmelaš dahje olmmoš, gean searvi dohkkeha lahttun. Olbmot geain lea sámiduogáš, sáhtet searvat aitosaš lahttuin. Doarjjalahttun sáhtet searvat sii, geat eai leat sámit, muhto háliidit doarjut searvvi doaimma. Yhdistyksen sääntöjen 4 § mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä saamelainen henkilö tai henkilö, jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi. Saamelaistaustaiset henkilöt pääsevät yhdistyksemme varsinaisiksi jäseniksi ja ei-saamelaiset henkilöt pääosin kannatusjäseniksi.

Aitosaš lahttu ráves olmmoš

Varsinainen jäsen aikuinen

10 e
Aitosaš lahttu studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Varsinainen jäsen opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön

5 e
Aitosaš lahttu mánná vuollel 16 jagi

Varsinainen jäsen lapsi alle 16 vuotta

1 e
Doarjjalahttu | Kannatusjäsen

Doarjjalahtu lahttomáksu lea álo seamma fuolatkeahttá leago ráves olmmoš,
mánná, studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on aina sama huolimatta onko aikuinen,
lapsi, opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön.

15 e

Mávsse lahttomávssu Bárbmu ry kontui:
Maksa jäsenmaksu Bárbmu ry:n tilille:
SP Optia FI07 46000010462139
BIC HELSFIHH

Čále čujuhussátnin “Lahttomáksu 2018″. | Kirjoita viestiksi “Jäsenmaksu 2018″.

Jus mávssat seammás maid earáid lahttomávssuid, čále čujuhussátnái buohkaid namaid dahje almmut daid čujuhussii ry.barbmu.rs[at]gmail.com. | Mikäli maksat useamman jäsenmaksun samalla kertaa, kirjoita viestiin kaikkien jäsenten nimet tai ilmoita ne sähköpostilla ry.barbmu.rs@gmail.com.

Jus leat ođđa lahttu, dárkilut máksinrávvagiid gávnnat Lahttun-siiddus. | Jos olet uusi jäsen, tarkemmat maksuohjeet löydät Jäseneksi-sivulta.

Smávva gáktečájáhus Jyväskyläs | Pieni gákti-näyttely Jyväskylässä 17.11. 2017 – 31.3.2018

Eanodaga gákti – Giihtiid soga nissoniid gávttit Suoma giehtaduoji museas Jyväskyläs (Kauppakatu 25) 17.11.2017-31.3.2018. Smávva gáktečájáhusa leat plánen ja čohkken Maritta Stoor-Lehtonen (Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs) ovttasbarggus Suoma giehtaduoji museain.

***

Enontekiön gákti – Kitti-suvun naisten pukuja Suomen käsityön museossa Kuja-näyttelytilassa Jyväskylässä (Kauppakatu 25) 17.11. 2017 – 31.3.2018. Pienimuotoisen pukunäyttelyn on suunnitellut ja toteuttanut Maritta Stoor-Lehtonen (Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry) yhteistyössä Suomen käsityön museon kanssa.

Lue lisää näyttelystä Suomen käsityön museon kotisivuilta.

Govva | Kuva: Maritta Stoor-Lehtonen

 

Tiedoksi: tapahtumia siellä ja täällä

Tähän on kerättynä kansallispäivän kunniaksi Sisä-Suomen ja ”lähialueiden” saamelaiskulttuuriin liittyvää tarjontaa.

 

JYVÄSKYLÄ

ti 6.2. klo 17.30-19.30 Luento ja opastus saamelaisesta pukeutumisesta (Suomen käsityön museo, Kauppakatu 25, Jyväskylä)
Museossa on esillä näyttely Enontekiön gákti – Kitti-suvun naisten pukuja, jonka kokoamisesta vastannut FM Maritta Stoor-Lehtonen myös esittelee näyttelyn kiinnostuneille illan aikana. VAPAA PÄÄSY.
Tapahtumaan on kutsuttu Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs:n eli Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n kautta keskisuomalaisia saamelaisia tulemaan mukaan ja heitä on kannustettu pukeutumaan omaan saamenpukuunsa. Kaikki ovat tervetulleita kuuntelemaan luentoa ja opastusta ja siten rikastuttamaan tietouttaan saamelaisuudesta. Näyttely on esillä museolla maaliskuun loppuun asti.

ti 6.2. klo 20.00 Bárbmulaisten tapaamienen Versossa (Kauppakatu 35, Jyväskylä) Ennakkoilmoittautuminen päättyi pe 2.2.

pe 9.2. klo 22.00 Leffaklubi 9.2.: Amoc – vuosmuš (Kulttuuritalo Pop Up, Puistokatu 2, Jyväskylä)
Järjestäjä: Keski-Suomen elokuvakeskus https://kselokuvakeskus.blogspot.fi/2018/02/elokuva-pop-up-leffaklubilla-92-amoc.html#more

 

TAMPERE

ma 5.2. klo 18.30 Tunturikerho Kolbman kerhoilta: Esko Magga kertoo Kutturasta ja Saamelaisista (Säätiön Sali, Väinölänkatu 2, Tampere). Järjestäjä Tunturikerho Kolbma. VAPAA PÄÄSY

ti 6.2. klo 16.40 Saamelaisveri-elokuva (Cine Atlas, Hatanpään valtatie 1, Tampere)

pe 9.2. klo 16.30 Saamelaisveri-elokuva (Arthouse Cinema Niagara, Laukontori 1, Tampere)

pe 9.2. klo 19.30 Wimme & Rinne (Tampere-talo, Yliopistonkatu 55, Tampere) https://tampere-talo.fi/tapahtumat/wimme-rinne/

 

NOKIA

ti 6.2. klo 18.30-19.15 Sámiávvu – saamelaisten juhlapäivä (Viola-sali, Pirkan opisto, Nokian valtatie 25 A, Nokia)
Huk Aino Valovirta kertoo ja vastaa kysymyksiin saamelaisuudesta, saamen kielistä ym. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! VAPAA PÄÄSY

Pirkan opistolla Nokialla on 5.3. asti esillä näyttely Saamelaisuus innoittaa. Näyttelyyn on koottu saamelaisuuteen liittyviä töitä Pirkan opiston sekä aikuisten että lasten taide- ja kädentaitojen opetusryhmistä.

 

SASTAMALA
ma 5.2. klo 19 SarjaKino: Saamelaisveri (Puistokatu 32, Sastamala)

 

HUITTINEN
ma 5.2. klo 19 SarjaKino: Saamelaisveri (Kino 1-2, Sahakatu 2, Huittinen)

 

HÄMEENLINNA

ti 6.2. klo 19-19.30 Koltansaamelaisia leu’ddeja (Hämeenlinnan pääkirjaston avolava, Lukiokatu 2, Hämeenlinna)
Saamelaisten kansallispäivän kunniaksi pääkirjaston Avolavalla esiintyy koltansaamelainen Erkki Lumisalmi. Hän esittää leu’ddeja ja kertoo saamelaisten musiikkiperinteestä. VAPAA PÄÄSY

ma 12.2. klo 18 Kuukauden pohjoismainen elokuva: Saamelaisveri (Museo Militaria, Vanhankaupunginkatu 19, Hämeenlinna)

 

KUOPIO

ti 6.2. klo 15 Kuukauden pohjoismainen elokuva: Saamelaisveri (Kino Kuvakukko, Vuorikatu 27, Kuopio)

Kuopiossa Suomen ortodoksisessa kirkkomuseossa on 10.3. asti esillä Tuõddri-Pee’rel-näyttely. Näyttely tutustuttaa kolttasaamelaisten kulttuuriin, käsitöihin ja perinteeseen. (RIISA – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo, Karjalankatu 1, Kuopio)

 

JOENSUU

ti 6.2. klo 16.30 Kuukauden pohjoismainen elokuva: Saamelaisveri (Elokuvateatterikeskus Tapio, Kauppakatu 27, Joensuu)