Ášši jahkečoahkkimii? | Asiaa vuosikokoukselle?

Ulbmilin lea ordnet jagi 2021 jahkečoahkkima Tamperes lávvardaga njukčamánu 27. beaivve diibmu 13. Čoahkkimii lea vejolaš váldit oasi gáiddusin. Bovdehus ja čoahkkima áššelistu sáddejuvvo lahtuide maŋŋelaš.

Searvvi njuolggadusaid mielde, jus searvvi lahttu hálida muhtun ášši gieđahallamii searvvi jahkečoahkkimii, galgá son almmuhit das čálalaččat stivrii nu árrat, ahte dan sáhttá máinnašit čoahkkinbovdehusas. Jus dus lea muhtun ášši, almmut dan stivrii ry.barbmu.rs@gmail.com ovdal bearjadaga 19.2.2021.

***

Tavoitteena on järjestää vuoden 2021 vuosikokous Tampereella lauantaina 27.3. klo 13.00. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä. Kutsu ja kokouksen asialista lähetetään myöhemmin.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan, mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ilmoita mahdollinen asiasi hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com perjantaihin 19.2.2021 mennessä.

Photo by Miguel u00c1. Padriu00f1u00e1n on Pexels.com

Jagi 2021 lahttomávssut | Vuoden 2021 jäsenmaksut

Buori álgán jagi buohkaide! Dál lea buorre áigi máksit jagi 2021 lahttomávssuid, de it dárbbaš šat loahpa jahkái ášši jurddašit.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Nyt on hyvä aika maksaa vuoden 2021 jäsenmaksut, niin ei enää loppu vuonna tarvitse asiaa ajatella.

Lahttomávssut jahkái 2021 | Jäsenmaksut vuodelle 2021

Mearriduvvon jahkečoakkimis 28.3.2020. | Päätetty 28.3.2020 vuosikokouksessa.

Aitosaš lahttu ráves olmmoš

 

Varsinainen jäsen aikuinen

10 e
Aitosaš lahttu studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

 

Varsinainen jäsen opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön

5 e
Aitosaš lahttu mánná vuollel 16 jagi

 

Varsinainen jäsen lapsi alle 16 vuotta

1 e
Doarjjalahttu | Kannatusjäsen

 

Doarjjalahtu lahttomáksu lea álo seamma fuolatkeahttá leago ráves olmmoš,
mánná, studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on aina sama huolimatta onko aikuinen,
lapsi, opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön.

15 e

Mávsse lahttomávssu Bárbmu ry kontui: | Maksa jäsenmaksu Bárbmu ry:n tilille:
SP Optia FI07 46000010462139
BIC ITELFIHH

Geavat čujuhusnummira: 042| Käytä viitenumeroa: 042

Jus mávssat seammás maid earáid lahttomávssuid, almmut sin namaid čujuhussii ry.barbmu.rs[at]gmail.com. | Mikäli maksat samalla kertaa muidenkin jäsenmaksuja, ilmoita heidän nimensä sähköpostilla ry.barbmu.rs@gmail.com.


Jus leat ođđa lahttu, dárkilut máksinrávvagiid gávnnat Lahttun-siiddus. Searvvi njuolggadusaid 4 § mielde searvvi aitosaš lahttun sáhttá searvat sápmelaš dahje olmmoš, gean searvi dohkkeha lahttun. Olbmot geain lea sámiduogáš, sáhtet searvat aitosaš lahttuin. Doarjjalahttun sáhtet searvat sii, geat eai leat sámit, muhto háliidit doarjut searvvi doaimma.

Jos olet uusi jäsen, tarkemmat maksuohjeet löydät Jäseneksi-sivulta. Yhdistyksen sääntöjen 4 § mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä saamelainen henkilö tai henkilö, jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi. Saamelaistaustaiset henkilöt pääsevät yhdistyksemme varsinaisiksi jäseniksi ja ei-saamelaiset henkilöt pääosin kannatusjäseniksi.

Bárpmu jahki 2020 | Bárbmun vuosi 2020

Jahki 2020 lea vássán ja makkár jahki dat leige! Ođđajagimánus eat máhttán obba jurddašitge makkárin dilli vel rievdá. Bárpmu juovladearvvuođat -bloggačállosis várresáhkadoalli Marjaana ja čálli Máret muitašeigga suomagillii čálálaččat vássán jagi. Dás vel muitašeapmi govaiguin.  

Jälleen on vuosi kulunut ja millainen vuosi se olikaan! Blogin joulutervehdyksessä varapuheenjohtaja Marjaana ja sihteeri Maarit muistelivat sanallisesti päättynyttä vuotta. Tässä muutama kuvamuistelo vuodelta 2020.

Giitosat lahtuide ja eará ovttasbargoguimmiide dán jagis. Bárpmu stivra sávvá lihkolaš ođđa jagi 2021.

Kiitokset jäsenille ja yhteistyökumppaneille tästä vuodesta. Bárbmun hallitus toivottaa onnellista uutta vuotta 2020.

 

Eanet govaid searvvi doaimmain gávnnat omd. Bárpmu Instagram-siiddus.

Lisää kuvia yhdistyksen toiminnasta voit katsoa esim. Bárbmun Instagram-sivulta.

***

Guovlal maid vássán jagiid | Vilkaise myös menneet vuodet: