Jyväskylä: Duodji Café 6.7.2019

Evá Elle Kari Áile rávve bárbmolaččaid duddjot.
Aile Torikka opastaa ja neuvoo bárbmulaisia käsitöiden kanssa.

Áigi | Aika: lávvardaga suoidnemánu 6. b. dii. 11-16| lauantaina 6.7.2019 klo 11-16

Báiki | Paikka: Jyväskylä, dárkilut báiki almmuhuvvo sierra| tarkempi paikka ilmoitetaan erikseen

Duodji Café -deaivvadeamis lea vejolaš joatkit iežas dujiid dahje oažžut rávvagiid ođđa duoji álggaheapmái. Jus álggahat ođđa duoji, almmut Áilei maid háliidat duddjot, vai son diehtá váldit minstariid ja eará materiálaid fárrui. Sáhtát fidnet rávvagiid omd. mo goarrut gávtti, riessut liinni dahje duddjot sisti- ja datnečiŋaid.

Tapaamisessa on mahdollista jatkaa omia käsitöitä tai saada neuvoja uuden työn aloittamiseen. Ilmoita Ailelle, mitä haluat tehdä, jotta hän tietää ottaa kaavoja ja muita materiaaleja mukaan. Voit saada neuvoja esim. oman puvun tekemiseen, solmeilla huivia, tehdä sisnapusseja tai tinalankarannekorun.

Dujiid duddjomis Áile rávve searvvi dán jagáš lahttomávssuid máksán lahtuid nuvttá, muhto geat eai leat máksán, fertejit máksit oahpahusas 5 e/geardi. Jus háliidat searvat Bárpmu lahttun ja máksit lahttomávssu, gávnnat rávvagiid máksimii dáppe: https://barbmu.wordpress.com/lahttun/

Aile neuvoo käsitöitä tekeviä yhdistyksen kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä maksutta, mutta jotka eivät ole maksaneet maksavat opetuksesta 5 e/kerta. Jos haluat maksaa liittyä Bárbmun jäseneksi ja maksaa jäsenmaksun, löydät maksamisohjeet täältä: https://barbmu.wordpress.com/jaseneksi/

Rievdádusat leat vejolaččat.Lassedieđut Evá Elle Kari Áiles (aile.torikka(at)gmail.com). Dieđut deaivvadeamis maid Facebookas (gáibida sisačáliheami Facebookii ja searvama Bárpmu jovkui).

Muutokset ovat mahdollisia.Lisätietoja antaa Aile Torikka (aile.torikka(at)gmail.com).Tietoja tapaamisesta myös Facebookissa (edellyttää kirjautumista Facebookiin ja liittymistä Bárbmun ryhmään).

Mainokset

Sulkavalle kutomaan villahuivia?

Haluaisitko valmistaa oman villahuivin?

Bárbmun postituslistalle lähetettiin 23.6.2019 esite VILLAHUIVIN KUDONTAKURSSI (pdf).
Kurssin järjestää Järvi-Saimaan kansalaisopisto kahtena viikonloppuna pe-su 9.-11.8.2019 ja pe-su 6.-8.9.2019. Jos pääset elokuussa ja pystyt jäämään ensimmäisen kurssiviikonlopun jälkeen vaikka vielä päiväksi kutomaan, niin saanet kyllä huivin tehtyä myös sillä tavalla. Viimeistely toki silloin jää omalle vastuulle ja myöhemmälle ajankohdalle.
 
Kurssille ilmoittaudutaan Järvi-Saimaan kansalaisopiston toimistoon Suvi Saalille 044-4175220. Voit myös ilmoittautua Hellewin kautta, Järvi-Saimaan kansalaisopisto, kurssin tunnus on 1104400. Ilmoittautuminen pitää tehdä 11.7.2019 mennessä. Jos ilmoittautuneita ei ole tarpeeksi, kurssi peruuntuu.
Kurssi maksaa 55 euroa + materiaalit huivin mallista riippuen (n. 25-30 euroa). Kurssimaksu ja materiaalit maksetaan kansalaisopistolla ja jokainen hoitaa kurssille ilmoittautumisen ja maksun itse.

Bárbmun hallitus on suunnitellut, että yhdistys tukee kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaneiden jäsenten osallistumista kurssille ainakin majoituksen osalta, joko järjestämällä yhteismajoituksen tai osallistumalla majoituskuluihin. Tämä tarkentuu, kun osallistujamäärä on tiedossa. Ilmoita majoitustarpeestasi Bárbmun duodji-vastaava Ailelle. Häneltä saat myös lisätietoja tarvittaessa. Viimeksi bárbmulaiset valmistivat villahuiveja Sulkavalla kesällä 2015.

Huivien pohjavärit ja mahdollisesti ruudun koko tai malli pitää valita 17.7.2019 mennessä ennen kurssin alkamista, jotta materiaalit voi hankkia kurssipaikalle etukäteen. Kurssilaiset valitsevat haluamansa huivin pohjavärin ja mallin kuvien tai/ja valmiiden huivien perusteella. Myös kurssilaisten omat mallit ja toiveet otetaan huomioon. Mallit niistä pitää saada myös 17.7.2019 mennessä opettajalle.

Puheenjohtajan kesäterveiset!

Voiko jo sanoa kesäterveiset, kun ollaan vielä reilusti toukokuun puolella? Jos olisin Utsjoella, niin puhuisin vielä keväästä. Täällä Jyväskylän leveyksillä alkaa kuitenkin tuntua jo kovin kesäiseltä, joten kirjoitellaan siis kesäterveiset!

Syksyllä 2019 Bárbmu täyttää 7 vuotta. Tämä on suhteellisen lyhyt aika yhdistyksen iäksi, mutta tuntuu hurjalta, että perustamiskokouksesta on pian jo todellakin 7 vuotta. Näiden terveisten artikkelikuvassa näkyy maaliskuussa valittu uusi hallitus: (vasemmalta oikealle ja ylös) rahastonhoitaja Maarit Haltta, sihteeri Maarit Vuolab, pj allekirjoittanut, vpj Maritta Stoor-Lehtonen sekä ylempänä pikkukuvassa varajäsen Virpi Kulmala. Lisäksi hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhdistykselle nimettiin ”käsityövastaavaksi” Aile Torikka ja ”nuorisovastaavaksi” Maria Mäkinen. Tuntui ihan yllättävänkin hyvältä palata pj:n nuijan varteen parin vuoden tauon jälkeen. Tällä mahtavalla porukalla on taas ilo jatkaa Bárbmun loistokasta matkaa ja kehitellä uusia ideoita ja aktiviteetteja alueen saamelaisväestön ja saamelaiskulttuurista kiinnostuneiden iloksi. Toki aktiivitoiminnassa on mukana muitakin kuin edellä mainitut, kiitos kuuluu ihan jokaiselle. Ja kuten ennenkin on todettu, ihan jokainen ideoita ja käsipareja mukaan tuova yksilö on toiminnan kannalta enemmän kuin painonsa arvosta täyttä kultaa!

Kuluvan toimintavuoden 2019 erityiseksi painopisteeksi valittiin saamen kielten moninaisuus. Toiminnan erityisellä painopisteellä Bárbmu ottaa osaa YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuoteen. Lauantaina 25.5. allekirjoittanut yhdessä vpj Marittan kanssa vietti pari tuntia jutustellen Yle Sápmin toimittajien kanssa Bárbmun toiminnasta ja myös tästä kuluvan vuoden teemasta. Siinä kameraa jännittäessä ei tullut ehkä puhuttua kaikesta siitä, mitä tämän kielipainotuksen taustalta löytyy. Kielitaidolla on valtavan suuri merkitys mille tahansa kulttuuriselle identiteetille, samoin luonnollisesti meille saamelaisille. Olen kertonut jo yhdistyksen perustamisen alkumetreillä siitä, miten suuri vaikutus omilla talven yli kestäneillä pohjoissaamen verkko-opinnoilla oli sille, että koin olevani jollain tavalla valmis yhdistyksen ”perustus-työhön”. Kielen osaamisen kannattelu, kielitaidon kehittäminen ja kielen kunnioittaminen ovat olleet yhdistyksen arvokeskiössä aina, mutta haluamme sekä tältä arvotasolta että käytännön toimissa suoda kieliteemalle huomiota erityisesti tänä YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuonna. Edelleen olemme ylpeitä myös siitä, että hallituksessa meillä on edustus kaikista kolmesta Suomen saamenkieliryhmästä!

Kielitaito ja sen mahdollinen puute on monelle saamelaiselle erittäin herkkä asia. Näin on myös omalla kohdallani. Tähän tematiikkaan törmään säännöllisen epäsäännöllisesti monissa yhteyksissä. Teeman äärellä oltiin myös silloin, kun tuolloisena Valtioneuvoston erityisasiantuntijana työskennellyt Anni-Kristiina Juuso pysähtyi kuulemiskierroksellaan Jyväskylässä. Tuota vuotta Anni-Kristiina kuvaa HS:n haastattelussa elämänsä henkisesti rankimmaksi. Mitä kaikkea liittyy saamelaisten kokemuksiin suhteessa omaan kieleensä ja sen mahdolliseen menetykseen, vaikutusmahdollisuuksiin omissa asioissa, luottamukseen valtiovallan tahtotilaan tukea yhteisön elinvoimaisuutta jne. Tietynlaiset traumat ovat kiistämättömiä. ”Mitä niille on tehtävissä ja minkä tahon toimesta? Pitääkö ylipäätään jotain tehdä vai pitääkö jättää tekemättä ja antaa olla? Kuka tekee? Ketä kiinnostaa? Miksi valtaväestö ei tunnu ymmärtävän mistä on kysymys? Miten saamelaisväestö jaksaa aina vaan valittaa? Kauanko sinnikkäimmät jaksavat? Tarviiko kenenkään jaksaa? Mikä on totuus?” Siinäpä vasta kysymyksiä kummasteltavaksi…

Olemme myös hallituksessa keskustelleet tästä teemasta silloin tällöin. Edellisen kerran kieleen liittyvät identiteetti-kokemukset olivat esillä yhdistyksen vuosikokouksessa Tampereella. Kokouksesta kotia kohti ajellessa alkoi mieleni perukoilla rakentua ajatus jonkinlaisista pienimuotoisista tilaisuuksista tämän asian tiimoilta… Asiasta on jutusteltu hallituksessa ja tästä kuullaan lisää syksyllä 2019.

Saamelaisyhdistykset ovat sinnikkäällä ja pitkäjänteisellä toiminnallaan vakiinnuttaneet asemansa merkittävänä, ajoittain paikallistasolla jopa merkittävimpänä toimijana ja yhteisön vahvistajana, etenkin saamelaisalueen ulkopuolisen saamelaisyhteisön (ns. kaupunkisaamelaisten) parissa. Toki työ vaatii joskus myös raskaatkin veronsa, mikä saattaa näkyä yhdistystoiminnassa monilla tavoin. Bárbmussa me allekirjoitamme edelleen vuonna 2015 päivänvalon nähneet rivit:

”Bárbmu perustaa toimintansa avoimuuteen, yhteisöllisyyteen ja ”hyvällä fiiliksellä”-periaatteella tekemiseen. Bárbmu ei ole millään tavalla valtakunnan- tai saamelaispoliittisesti sitoutunut yhdistys ja koko hallituksen suulla voin todeta sen, että haluamme koko sydämestämme toivottaa kaikki alueemme (ja sen ulkopuolisetkin) saamelaiset ja saamelaisasioista kiinnostuneet ihmiset mukaan toimintaamme. Ilman pelkoa siitä, että olisi pakko ryhtyä ”aktiiviksi” tai siitä, että omalle mielipiteelle ei löytyisi sijaa. Saamelaisyhdistyksillä on näkemykseni mukaan tämän päivän Suomessa aika suuri asema kannanottajina, saamelaisasioiden edistäjinä ja erilaisten toimintojen mahdollistajina. Myös odotukset saamelaisyhdistyksiä ja niiden aktiivitoimijoita kohtaan saattavat nousta välillä korkeiksi. Bárbmun hallitus teki kokouksessaan 14.10.2015 periaatepäätöksen, jonka mukaan Bárbmu ei ota kantaa esimerkiksi erilaisiin pyyntöihin allekirjoittaa vetoomuksia, kirjelmiä tms. ellei hallitus ole ehtinyt käsitellä asiaa tarvittavalla tarkkuudella. Jokaisella Bárbmun hallituksen jäsenellä on täysi vapaus ”siviilissä” tuoda esiin omat mielipiteensä asioista, mutta hallitus toimii elimenä, joka pyrkii löytämään yhteisen ymmärryksen asioista ja niiden tilasta, ennen mahdollisia kannanottoja.” (linkki: Puheenjohtajan terveiset vol.4)

Näihin vuosien takaisiin sanoihin on hyvä päättää tämän kertaiset terveiset. Haluankin toivottaa omasta ja yhdistyksen hallituksen puolesta meille ja teille kaikille oikein ihanaa ja itselle sopivan aktiivista/rentoa kesää! Nähdään tuolla turuilla ja toreilla, hyvät ystävät ja kylänmiehet! ❤

Dearvvuoðaiguin,
Biret Jon Nillas-Ándde Veikko Nea

55759964_10155796971592827_7210516878937030656_n

Bárpmu čoahkkimasttii Tamperes – Nea Porsanger-Rintala máhcai sáhkadoallin

DIEĐÁHUS 24.3.2019: Bárpmu čoahkkimasttii Tamperes – Nea Porsanger-Rintala máhcai sáhkadoallin

Čoahkkimis ledje 12 lahtu Laikkus ja golbma Skype-oktavuođain. Govven: Máret Vuolab

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs čoahkkanii jahkečoahkkimii Kulturviessu Laikkui Tamperei lávvardaga 23.3.2019. Čoahkkimis ledje fárus 12 lahtu čoahkkinlanjas ja vel golbma lahtu Skype-oktavuođain. Eanas oassi oasseváldiin ledje Tampere guovllus, muhto maid Jyväskyläs ledje boahtán lahtut čoahkkimii.

Čoahkkima áššelisttus ledje dábálaš jahkečoahkkináššit. Jahkečoahkkimis dohkkehuvvui jagi 2018 doaibmamuitalus ja ruhtadoallu ja stivrii mieđihuvvui vásttufriddjavuohta. Vássán jahkái čáhke ollu iešguđetlágan doaimmat, ja jagi 2018 loahpas searvvis ledje badjel 100 lahtu.

Jyväskylä jahkečoahkkimis searvvi sáhkadoallin válljejuvvui ovttamielalaččat Biret Jon Niillas-Ándde Veikko Nea. Jyväskyläs ássi Nea Porsanger-Rintala lea okta searvvi vuođđudeaddjiin ja leamašan searvvi sáhkadoallin vuođđudančoahkkimis gitta njukčamánnui 2017, man maŋŋá son doaimmai guokte jagi stivrra várrelahttun. Mannan jagi sáhkadoalli Bikko-Hánno Hánssa Hilkka Maritta, Maritta Stoor-Lehtonen Jyväskyläs joatká stivrras várresáhkadoallin. Stivrii válljejedje maid searvvi čálli Hánssa Ristena Antero Máreha, Maarit Vuolab Nokias ja várrelahttun searvvi ruhtadoalli Maarit Haltta Tamperes ja Virpi Kulmala Tamperes.

Ruhtadoalli Maarit Haltta, čálli Máret Vuolab, sáhkadoalli Nea Porsanger-Rintala ja várresáhkadoalli Maritta Stoor-Lehtonen čoahkkima maŋŋá Laikkus. Stivrra várrelahttu Virpi Kulmala válddii oasi čoahkkimii Skype-oktavuođain. Govven Jan Saijets.

Doaibmaplánii čállojuvvui, ahte doaibmajagi erenoamáš temán lea sámegielaid máŋggabealatvuohta. Erenoamáš temáin Bárbmu váldá oasi ON:a riikkaidgaskasaš álgoálbmotgielaid jahkái. Ulbmilin lea lasihit gielladiđolašvuođa nu searvvi lahtuid gaskkas go maid searvvi doaibmanguovllus. Jagi 2019 ulbmilin lea earret eará ordnet sámegielat giellariekkisdeaivvadeamiid dahje giellariššodoaimmaid ja ávžžuhit geavahit sámegielaid searvvi sierra deaivvadeamiin.

Sámedikki kulturlávdegoddi mieđihii Bárbmui searvvi doaibmadoarjaga lassin prošeaktadoarjagiid kursadoibmii, bearašdoibmii ja Sugrifest-dáhpáhussii, mii lágiduvvo Tamperes golggotmánus. Duodjekurssat leat leamašan okta searvvi bivnnuheamos doaimmain mannan jagiid, man dihte maid dán jagi lea ulbmilin ordnet duodjeleairra muhtun vahkkoloahpa. Vejolašvuođaid mielde joatkit maid Duodji Café -doaimma. Ulbmilin lea ordnet bearašleairra Sámis muhtun dáhpáhusa oktavuođas, vai sámeguovllu olggobealde ássi sámit besset maiddái oassálastit sámekulturdáhpáhusaide, mii seammás nanne lahtuid identitehta. Jyväskylä gávpogis searvi fidnii doaibmadoarjaga máŋggakultuvrralaš doaimmaide.

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs deavdá čakčat 2019 čieža jagi. Bárbmu lea Suoma sámeservviid joavkkus ain hui nuorra searvi, muhto lea jo stáđásmahttán iežas saji Sis-Suoma sámiid deaivvadanbáikin. Jagi 2019 joatkit kártema makkár doaimmaid lahtut sávvet ja mo buoridit diđolašvuođa searvvis earenoamážit Sis-Suoma sámiid gaskkas.

Lassedieđut:
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs ry.barbmu.rs@gmail.com
Sáhkadoalli Nea Porsanger-Rintala 050 597 0991
Várresáhkadoalli Maritta Stoor-Lehtonen 0400 530 087

Bárbmu piti vuosikokouksen Tampereella – Nea Porsanger-Rintala palasi puheenjohtajaksi

TIEDOTE 24.3.2019: Bárbmu kokoontui vuosikokoukseen Tampereella – Nea Porsanger-Rintala palasi puheenjohtajaksi

Vuosikokoukseen osallistui 12 jäsentä Kulttuuritalo Laikussa sekä kolme jäsentä Skypen välityksellä. Kuvan otti Maarit Vuolab.

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen Kulttuuritalo Laikkuun Tampereelle lauantaina 23.3.2019. Kokoukseen osallistui paikan päällä 12 ja Skype-yhteydellä kolme jäsentä. Valtaosa osallistujista oli Tampereen seudulta, mutta myös Jyväskylästä oli tultu kokoukseen.

 

Kokouksen asialistalla oli sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 toimintakertomus sekä kirjanpito, ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoteen 2018 mahtui monenlaista toimintaa ja vuoden lopulla yhdistykseen kuului yli 100 jäsentä.

 

Tampereen vuosikokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Nea Porsanger-Rintalan. Jyväskylässä asuva Porsanger-Rintala on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana perustamiskokouksesta maaliskuuhun 2017, jonka jälkeen hän oli hallituksen varajäsenenä kaksi kautta. Viime vuoden puheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen Jyväskylästä jatkaa hallituksessa varapuheenjohtajana. Hallituksen jäseneksi valittiin yhdistyksen sihteeri Maarit Vuolab Nokialta ja varajäseniksi yhdistyksen rahastonhoitaja Maarit Haltta Tampereelta ja Virpi Kulmala Tampereelta.

 

Rahastonhoitaja Maarit Haltta, sihteeri Maarit Vuolab, puheenjohtaja Nea Porsanger-Rintala ja varapuheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen Kulttuuritalo Laikussa vuosikokouksen jälkeen. Hallituksen varajäsen Virpi Kulmala osallistui vuosikokoukseen etänä. Kuvan otti Kati Mikkola.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin toimintavuoden erityisteemaksi saamen kielten moninaisuus. Toiminnan erityisellä painopisteellä Bárbmu ottaa osaa YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuoteen panostamalla kielitietoisuuden lisäämiseen niin jäsenistön sisällä kuin yhdistyksen toiminta-alueella. Vuoden 2019 aikana pyritään järjestämään matalan kynnyksen kielitoimintaa: sekä saamen kielten kielikerhoja tai kielisuihkutusta että saamen käyttämistä eri tapaamisten yhteydessä.

 

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta myönsi Bárbmulle yhdistyksen toiminta-avustuksen lisäksi projektiavustusta kurssitoimintaan, perhetoimintaan ja lokakuussa Tampereella järjestettävää Sugrifest-tapahtumaa varten. Käsityökurssit ovat olleet erittäin kysyttyjä ja suosittuja aikaisempina toimintavuosina, minkä vuoksi myös vuonna 2019 on tarkoitus järjestää viikonloppuleiri käsitöiden parissa sekä mahdollisuuksien mukaan Duodji Café -käsityökahvilatapaamisia. Tavoitteena on järjestää perheleiri saamelaisalueella jonkin tapahtuman yhteyteen sillä saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten osallistaminen oman kulttuurinsa erilaisiin tapahtumiin nähdään erittäin tärkeänä osana identiteetin vahvistumista. Jyväskylän kaupungilta yhdistys sai toiminta-avustusta monikulttuuriseen toimintaan.

 

Syksyllä 2019 seitsemän vuotta täyttävä Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry lähestyy kouluikää. Se on moneen muuhun Suomessa toimivaan saamelaisyhdistykseen verrattuna yhä nuori yhdistys, mutta on jo vakiinnuttanut toimintansa alueen saamelaisten kohtaamispaikkana. Vuonna 2019 jatketaan jäsenistön tarpeisiin vastaavan toiminnan kartoittamista ja kehittämistä sekä pyritään vahvistamaan yhdistyksen tunnettavuutta erityisesti Sisä-Suomessa asuvien saamelaisten keskuudessa.

 

Lisätietoja:

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry ry.barbmu.rs@gmail.com

Puheenjohtaja Nea Porsanger-Rintala 050 597 0991

Varapuheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen 0400 530 087

Jagi 2019 lahttomávssut | Vuoden 2019 jäsenmaksut

Buori álgán jagi buohkaide! Dál lea buorre áigi máksit jagi 2019 lahttomávssuid, de ii dárbbaš šat loahpa jahkái ášši jurddašit.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Nyt on hyvä aika maksaa vuoden 2019 jäsenmaksut, niin ei enää loppu vuonna tarvitse asiaa ajatella.

Lahttomávssut jahkái 2019  | Jäsenmaksut vuodelle 2019

Mearriduvvon jahkečoakkimis Jyväskyläs 24.3.2018. | Päätetty vuosikokouksessa Jyväskylässä 24.3.2018.

Aitosaš lahttu ráves olmmoš

Varsinainen jäsen aikuinen

10 e
Aitosaš lahttu studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Varsinainen jäsen opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön

5 e
Aitosaš lahttu mánná vuollel 16 jagi

Varsinainen jäsen lapsi alle 16 vuotta

1 e
Doarjjalahttu | Kannatusjäsen

Doarjjalahtu lahttomáksu lea álo seamma fuolatkeahttá leago ráves olmmoš,
mánná, studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on aina sama huolimatta onko aikuinen,
lapsi, opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön.

15 e

Mávsse lahttomávssu Bárbmu ry kontui: | Maksa jäsenmaksu Bárbmu ry:n tilille:
SP Optia FI07 46000010462139
BIC ITELFIHH

Čále čujuhussátnin “Lahttomáksu 2019″. | Kirjoita viestiksi “Jäsenmaksu 2019″.

Jus mávssat seammás maid earáid lahttomávssuid, čále čujuhussátnái buohkaid namaid dahje almmut daid čujuhussii ry.barbmu.rs[at]gmail.com. | Mikäli maksat useamman jäsenmaksun samalla kertaa, kirjoita viestiin kaikkien jäsenten nimet tai ilmoita ne sähköpostilla ry.barbmu.rs@gmail.com.


Jus leat ođđa lahttu, dárkilut máksinrávvagiid gávnnat Lahttun-siiddus. Searvvi njuolggadusaid 4 § mielde searvvi aitosaš lahttun sáhttá searvat sápmelaš dahje olmmoš, gean searvi dohkkeha lahttun. Olbmot geain lea sámiduogáš, sáhtet searvat aitosaš lahttuin. Doarjjalahttun sáhtet searvat sii, geat eai leat sámit, muhto háliidit doarjut searvvi doaimma.

Jos olet uusi jäsen, tarkemmat maksuohjeet löydät Jäseneksi-sivulta. Yhdistyksen sääntöjen 4 § mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä saamelainen henkilö tai henkilö, jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi. Saamelaistaustaiset henkilöt pääsevät yhdistyksemme varsinaisiksi jäseniksi ja ei-saamelaiset henkilöt pääosin kannatusjäseniksi.