Jagi 2019 lahttomávssut | Vuoden 2019 jäsenmaksut

Buori álgán jagi buohkaide! Dál lea buorre áigi máksit jagi 2019 lahttomávssuid, de ii dárbbaš šat loahpa jahkái ášši jurddašit.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Nyt on hyvä aika maksaa vuoden 2019 jäsenmaksut, niin ei enää loppu vuonna tarvitse asiaa ajatella.

Lahttomávssut jahkái 2019  | Jäsenmaksut vuodelle 2019

Mearriduvvon jahkečoakkimis Jyväskyläs 24.3.2018. | Päätetty vuosikokouksessa Jyväskylässä 24.3.2018.

Aitosaš lahttu ráves olmmoš

Varsinainen jäsen aikuinen

10 e
Aitosaš lahttu studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Varsinainen jäsen opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön

5 e
Aitosaš lahttu mánná vuollel 16 jagi

Varsinainen jäsen lapsi alle 16 vuotta

1 e
Doarjjalahttu | Kannatusjäsen

Doarjjalahtu lahttomáksu lea álo seamma fuolatkeahttá leago ráves olmmoš,
mánná, studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on aina sama huolimatta onko aikuinen,
lapsi, opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön.

15 e

Mávsse lahttomávssu Bárbmu ry kontui: | Maksa jäsenmaksu Bárbmu ry:n tilille:
SP Optia FI07 46000010462139
BIC ITELFIHH

Čále čujuhussátnin “Lahttomáksu 2019″. | Kirjoita viestiksi “Jäsenmaksu 2019″.

Jus mávssat seammás maid earáid lahttomávssuid, čále čujuhussátnái buohkaid namaid dahje almmut daid čujuhussii ry.barbmu.rs[at]gmail.com. | Mikäli maksat useamman jäsenmaksun samalla kertaa, kirjoita viestiin kaikkien jäsenten nimet tai ilmoita ne sähköpostilla ry.barbmu.rs@gmail.com.


Jus leat ođđa lahttu, dárkilut máksinrávvagiid gávnnat Lahttun-siiddus. Searvvi njuolggadusaid 4 § mielde searvvi aitosaš lahttun sáhttá searvat sápmelaš dahje olmmoš, gean searvi dohkkeha lahttun. Olbmot geain lea sámiduogáš, sáhtet searvat aitosaš lahttuin. Doarjjalahttun sáhtet searvat sii, geat eai leat sámit, muhto háliidit doarjut searvvi doaimma.

Jos olet uusi jäsen, tarkemmat maksuohjeet löydät Jäseneksi-sivulta. Yhdistyksen sääntöjen 4 § mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä saamelainen henkilö tai henkilö, jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi. Saamelaistaustaiset henkilöt pääsevät yhdistyksemme varsinaisiksi jäseniksi ja ei-saamelaiset henkilöt pääosin kannatusjäseniksi.

Mainokset

Bárpmu jahki 2018 | Bárbmun vuosi 2018

Bárpmu stivra háliida giitit nu lahtuid go ovttasbargoguimmiid dán jagis ja sávvá lihkolaš ođđa jagi 2019. Dás moadde muittu maid jagi 2018 áigge lea dáhpáhuvvan. Eanet govaid gávnnat Bárpmu Instagram-siiddus.

Bárbmun hallitus haluaa kiittää niin jäseniä kuin yhteistyökumppaneita tästä kuluneesta vuodesta ja toivottaa onnellista uutta vuotta 2019. Tässä muutamia muistoja päättyvän vuoden toiminnasta. Lisää kuvia voit katsoa Bárbmun Instagram-sivulta.

***

Sis-Suoma Sámisearvi Bárbmu lágidii 6.2.2018 sámi álbmotbeaivvi gudnin oktasaš deaivvadeami almmolaš dáhpáhussii Jyväskyläs Suoma giehtaduoji museai ja dan maŋŋá manaimet ovttas boradit.

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu järjesti 6.2.2018 kansallispäivän juhlistamiseksi yhteisen kokoontumisen julkiseen tapahtumaan Jyväskylässä Suomen käsityön museolla ja sen jälkeen menimme yhdessä syömään.

***

Searvvi jahkečoahkkin dollojuvvui Jyväskyläs njukčamánu 24. beaivve. Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs:a ođđa sáhkadoallin bargagođii Maritta Stoor-Lehtonen, okta Bárpmu vuođđudeaddjilahtuin Jyväskyläs. Stivrii ožžo maid ođđa olbmuid go stivrralahttun álggaheigga Maarit Haltta Tamperes ja Heidi Hjorth Turkus. Várrelahttun jotkkiiga Virpi Kulmala Tamperes ja Nea Porsanger-Rintala Jyväskyläs.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Jyväskylässä 24. maaliskuuta. Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n puheenjohtajan pestin otti vastaan Maritta Stoor-Lehtonen, yksi Bárbmun perustajajäsenistä Jyväskylästä. Hallitukseen saatiin myös uutta voimaa, kun uusina hallituksen jäseninä aloittivat Maarit Haltta Tampereelta ja Heidi Hjorth Turusta. Varajäseninä jatkoivat Virpi Kulmala Tampereelta sekä Nea Porsanger-Rintala Jyväskylästä.

***

Cuoŋománus Jyväskyläs lei logaldat dálá sámelyrihkkas ja Tampere guovllus mánnábearrašat deaivvadedje bearaškáfé-heakkas HopLop-sisstoahkanbáikkis. Tampere guovllu deaivvadeamis ledje olbmot nu Tamperes,  Nokias go Ylöjärvisge. Mánáin lei somá stoagadettiin ja vánhemat besse ságastallat buotlágan áššiin.

Huhtikuussa Jyväskylässä oli luento saamelaisesta nykyrunoudesta ja Tampereen seudulla lapsiperheet tapasivat perhekahvilahengessä Pirkkalan HopLopissa. Tampereen seudun tapaamisessa oli osallistujia niin Tampereelta, Nokialta kuin Ylöjärveltäkin. Lapsilla oli hauskaa yhdessä leikkiessä ja vanhemmat pääsivät keskustelemaan erilaisista asioista.

***

Gávpotsápmelašvuođa leanadáiddar Milja Guttorm galledii Tamperes miessemánus. Geassemánu álggus Tamperes ja Jyväskyläs lágiduvvui gullandilálašvuođat Suoma ráđđehusa sámiid áššiid guoski soabadanproseassa birra. Bárbmu lei fárus SÁRA – sápmelaččaid buresbirgen ja ovttaveardásašvuohta -fitnus, mii nogai dán jagi. Fitnu loahpaseminára dollojuvvui Helssegis čakčamánus ja searvvi sáhkadoalli Maritta lei doppe.

Kaupunkisaamelaisuuden läänintaiteilija Milja Guttorm vieraili Tampereella toukokuussa ja kesäkuussa sekä Tampereella että Jyväskylässä oli kuulemistilaisuudet koskien mahdollista saamelaisasioiden totuus- ja sovintokomiossiota. Bárbmu oli mukana SÁRA– saamelaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus -hankkeessa, joka päättyi tänä vuonna. Bárbmun puheenjohtaja Maritta osallistui hankkeen loppuseminaariin Helsingissä.

***

Searvvi duodjevástideaddji Evá Elle Kari Áile oahpahii ja rávvii bárbmolaččaid duddjot Jyväskyläs cuoŋománus ja čakčamánus ja Tamperes miessemánus ja golggotmánus. Maid Jyväskylä juovladeaivvadeamis Áile rávvii min duddjot juovlačiŋa.

Bárpmu geasi duodjeleaira dollojuvvui 30.6.-1.7.2018 Gaska-Suomas Matkailutila Surkeenjärvis. Leairra váldofáddán lei gávttiid goarrun. Oahpaheaddjin leairras lei Evá Elle Kari Áile. Stuorra giitosat Suoma Sámediggái doarjjagis. Geahča vuolde video leairras, jus video ii oidno geahča dan dáppe. Video govven ja čuohppan Virpi Kulmala.

Yhdistyksen käsityövastaava Aile Torikka opetti ja neuvoi bárbmulaisia käsityötapaamisissa Jyväskylässä huhtikuussa ja syyskuussa sekä Tampereella toukokuussa ja lokakuussa. Myös Jyväskylän joulutapaamisessa harjoitettiin kädentaitoja ja sorminäppäryyttä.

Kesän käsityöleirilla Surkeenjärvellä tehtiin saamen pukuja. Bárbmun tämän kesän käsityöleiri pidettiin 30.6.-1.7.2018 Keski-Suomessa Matkailutila Surkeenjärvellä. Leirin pääteemana oli saamenpuvun ompelu. Opettajana leirillä toimi Aile Torikka. Suuret kiitokset Suomen Saamelaiskäräjille tuesta. Katso yltä video leiriltä, jos videoa ei näy katso se täältä. Videon kuvaus ja leikkaus Virpi Kulmala.

***

Dán jagi beasaimet dáppe Sis-Suomas gudalit ollu sámemusihka. Wimme & Rinne finaiga guovvamánus Tamperes ja njukčamánus Äänekoskis. VILDÁ-duo galledii Jyväskyläs borgemánus ja Tamperes skábmamánus. Čakčamánus Tamperes čuojahii Solju ja golggotmánu Sugrifest-dáhpáhusa oktavuođas ordnejuvvon Sugriklubba-eahkeda nástiin lei Suõmmkar-joavku.

Tänä vuonna pääsimme täällä Sisä-Suomessa kuuntelemaan paljon saamelaismusiikkia. Wimme & Rinne esiintyivät helmikuussa Tampereella ja maaliskuussa Äänekoskella. VILDÁ-duo vieraili Jyväskylässä elokuussa ja Tampereella marraskuussa. Syyskuussa Tampereella esiintyi Solju ja lokakuun Sugrifest-tapahtuman yhteydessä järjestetyn Sugriklubin yksi illan tähdistä oli Suõmmkar-yhtye.

***

Čakčamánus Bárbmu lei mielde Jyväskylä Tourujoen yö -dáhpáhusas. Golggotmánus barggaimet ovttasbarggu Jyväskylä Pohjola-Norden -servviin Nordisk klubb -eahkeda ordnemis. Skábmamánus Bárbmu lei fárus Tampere Etno Soi! -dáhpáhusas.

Golggotmánus  Tamperes lágiduvvui jo viđát geardde Sugrifest-dáhpáhus sohkaálbmotbeaivve gudnin. Bárbmu lei okta lágideddjiin. Filbmateáhter Niagaras čájehuvvui Bohccot gullet biggii -filbma ja dan maŋŋá hálešteimet ee. filbmii láktaseaddji birašriekteáššiin. Sugriklubbas čuojahii Suõmmar ja oassi sis ledje mielde maid ieš sohkaálbmotbeaivve márkaniin.

Syyskuussa Bárbmu oli mukana Jyväskylän Tourujoen yö -tapahtumassa. Lokakuussa teimme yhteistyötä Jyväskylän Pohjola-Nordenin kanssa Nordisk klubb -illan tiimoilta. Marraskuussa Bárbmu oli mukana Tampereen Etno Soi! -tapahtumassa.

Lokakuussa Tampereella järjestettiin viidennen kerran Sugrifest-tapahtuma suomalais-ugrilaisia kielilä puhuvien kansojen sukukansapäivän kunniaksi. Bárbmu oli yksi järjestäjistä. Arthouse Cinema Niagarassa esitettiin Porot kuuluvat tuulelle -elokuva ja sen jälkeen keskustelimme mm. elokuvaan liittyvistä ympäristöoikeusasioista. Sugriklubilla esiintyi Suõmmkar ja osa heistä oli mukana myös sukukansapäivän markkinoilla.

***

Vel juovlamánus Bárbmu lágidii juovladeaivvademiid juo Jyväskyläs ja Tamperes. Jyväskyläs boradeimmet ja duddjuimet ja Tamperes lávlesteimmet sámegielat juovlalávlagiid ja jugisteimmet glögi.

Vielä joulukuussa Bárbmu järjesti joulutapaamiset sekä Jyväskylässä että Tampereella. Jyväskylässä ruokailtiin ja tehtiin käsitöitä ja Tampereella lauloimme saamenkielisiä joululauluja ja joimme glögiä.

***

Giitu buot lahtuide ja ovttasbargoguimmiide dán jagis. Bures boahtin doaimmaide fas jagis 2019.  Eanet govaid searvvi doaimmain gávnnat Bárpmu Instagram-siiddus.

Kiitos kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille tästä vuodesta. Tervetuloa mukaan toimintaan jälleen vuonna 2019. Lisää kuvia yhdistyksen toiminnasta voit katsoa Bárbmun Instagram-sivulta.

***

Guovlal maid | Vilkaise myös:

 

Vaal | Vaaljah | Válggat | Vaalit 2019

Sääʹmteʹǧǧvaal 2019

Nääiʹt ooccõõđak Sääʹmteeʹǧǧ vaal-loǥstõʹǩǩe:
https://www.samediggi.fi/lecce-ba-vaal-sto-piazzci-jionst…/…

Tiudduum ooccâmlomaakk âlgg leeʹd vaal-luʹvddkååʹddest mââimõõzzâst 31.12.2018, muuʹšt pååʹšteed ooccmõõžž nokk ääiʹjeld!

Sämitiggevaaljah 2019

Návt tun ucâluuh Sämitige valjâluvâttâlmân:
https://www.samediggi.fi/licciiba-vaaljah-te-pesaccij-jie…/…

Tevdum uuccâmluámáttâh kalga leđe Valjâlävdikoddeest majemustáá 31.12.2018 ovdil tme 16, mušte postâdiđ ucâmuš ääigild!

Sámediggeválggat 2019

Ná ohcalat Sámedikki válgalogahallamii:
https://www.samediggi.fi/livcceba-valggat-vai-beasasii-ji…/…

Devdojuvvon ohcanskovvi ferte leat Válgalávdegottis maŋimuštá 31.12.2018 ovdal dmu 16, muitte sáddet ohcamuša áiggil!

Saamelaiskäräjävaalit 2019

Näin hakeudut Saamelaiskäräjien vaaliluetteloon:
https://www.samediggi.fi/oispa-vaalit-niin-paasis-aanestaan/

Täytetty hakulomake tulee olla Vaalilautakunnalla viimeistään 31.12.2018 ennen klo 16, muista postittaa hakemus ajoissa!