Jyväskylä: Naistenpäivän juhla 8.3.2019 17-20

Riikkaidgaskasaš nissoniidbeaivvi ávvudeapmi Máŋggakulturguovddáš Glorias Jyväskyläs bearjadaga 8.3.2019 dii. 17-20. Nuvttá sisabeassan. Bures boahtin!

Kansainvälinen naistenpäivän juhla Monikulttuurikeskus Gloriassa Jyväskylässä perjantaina 8.3.2019 klo 17-20. Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Mainokset

Dieđut jahkečoahkkimis | Tietoja vuosikokouksesta

(suomeksi kuvan alla)

Bárpmu jahkečoahkkin dollojuvvo Tamperes lávvardaga njukčamánu 23. beaivve diibmu 15-18 Kulturviessu Laikku čoahkkinlatnja Syrjäs. Bovdehus ja čoahkkima áššelistu sáddejuvvo lahtuide maŋŋelaš.

Searvvi njuolggadusaid mielde, jus searvvi lahttu hálida muhtun ášši gieđahallamii searvvi jahkečoahkkimii, galgá son almmuhit das čálalaččat stivrii nu árrat, ahte dan sáhttá máinnašit čoahkkinbovdehusas. Almmut ášši stivrii ry.barbmu.rs@gmail.com ovdal bearjadaga 1.3.

Leago Jyväskylä guovllus beroštupmi vuolgit oktasašsáhttuin Tamperei jahkečoahkkimii? Almmut ovdal bearjadaga 1.3. stvrii ry.barbmu.rs@gmail.com, jus dus lea beroštupmi oktasašsáhttui.

Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta.

Bárbmun vuosikokous pidetään Tampereella lauantaina 23. maaliskuuta klo 15-18 Kulttuuritalo Laikun kokoushuone Syrjässä. Kutsu ja kokouksen esityslista lähetetään jäsenille myöhemmin.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan, mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ilmoita asia hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com perjantaihin 1.3. mennessä.

Onko Jyväskylän seudulla kiinnostuneita lähtemään kimppakyydillä vuosikokoukseen Tampereelle? Ilmoita hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com perjantaihin 1.3. mennessä, jos olet kiinostunut kimppakyydistä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.

Jyväskylä: Álbmotbeai’ deaivvadeapmi | Kansallispäivän treffit

Šiõǥǥ saa ́mi meersažpeei ́v pukid!
Pyeri Säämi aalmugpeivi puohháid!
Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!
Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

Sámi álbmotbeaivve dmu 18.00 mannat ovttas deajastallat/gáfestallat álbmotbeaivvi gudnin Miriam’s caféai (Torikulma, Asemakatu 12). Bures boahtin!

Searvi fállá deaja/gáfea lahtuide geat leat máksán jagi 2019 lahttomávssu. Rávvagiid lahttomávssu máksimii gávnnat ee. dáppe: https://barbmu.wordpress.com/2019/01/02/jagi-2019-lahttomavssut-vuoden-2019-jasenmaksut/

Deaivvadeami Facebook-siidu (gáibida sisačáliheami Facebookii ja searvama Bárpmu jovkui): https://www.facebook.com/events/401336900427805/

Saamelaisten kansallispäivänä klo 18.00 mennään yhdessä kahvitelemaan/juomaan teetä kansallispäivän kunniaksi kahvila Miriam’siin (Torikulma, Asemakatu 12). Tervetuloa!

Yhdistys tarjoaa teen/kahvin vuoden 2019 jäsenmaksun maksaneille jäsenilleen. Ohjeet jäsenmaksun maksamiseen löytyy mm. täältä: https://barbmu.wordpress.com/2019/01/02/jagi-2019-lahttomavssut-vuoden-2019-jasenmaksut/

Tapaamisen Facebook-sivu (edellyttää sisäänkirjautumista Facebookiin ja liittymistä Bárbmun ryhmään): https://www.facebook.com/events/401336900427805/