Jyväskylä: Tourujoen yö 29.9.2018o

Bárbmu lea mielde Tourujoen yö -dáhpáhusas Jyväskyläs lávvardaga 29.9.2018 dmu 17-22. Boađe dearvvahit min, gullat searvvi doaimmain ja vaikko muitalit makkár doaimmaid don háliidivččet searvvi lágidit.

Bárbmu on mukana Tourujoen yö -tapahtumassa Jyväskylässä lauantaina 29.8.2018 klo 17-22. Tule tervehtimään meitä, kuulemaan yhdistyksen toiminnasta ja kertomaan millaista toimintaa toivoisit yhdistyksen järjestävän.

Boađe oastit HelgÁille dujiid. | Tule ostamaan HelgÁilen käsitöitä.

Mainokset

Tampere: Bohccot gullet biggii | Porot kuuluvat tuulelle 15.10.2018

Päivi Kapiainen-Heiskanena filbma Bohccot gullet biggii (39 min, 2016) čájehuvvo Tamperes vuossárgga 15.10.2018 diibmu 17.00 Arthouse Cinema Niagaras. Dokumentáras Giehtaruohttasa bálgosa badjeolbmot hállet boazodoalu dilis, áitagiin ja hástalusain.

Čájáhusa maŋŋá háleštit filbmii láktaseaddji birašriekteáššiin. Hálešteamin Heta Heiskanen ja Janne Saijets.

Filbmačájáhus lea oassin Tampere Sugrifest-dáhpáhusa, man ulbmilin lea čálbmustahttit suopmelaš-ugralaš álbmogiid sohkaálbmotbeaivvi, mii lea golggotmánu goalmmát lávvardaga. Bileahtat 6 €.

Govva | Kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Päivi Kapiainen-Heiskasen ohjaama Porot kuuluvat tuulelle (39 min, 2016) esitetään Tampereella maanantaina 15.10.2018 kello 17.00 Arthouse Cinema Niagarassa. Dokumentissa Käsivarren paliskunnan porosaamelaisten kertovat elinkeinoaan uhkaavista ilmiöistä.

Elokuvan jälkeen keskustelua elokuvaan liittyvistä ympäristöoikeusasioista. Keskustelemassa Heta Heiskanen ja Janne Saijets.

Elokuvaesitys on osa Tampereen Sugrifest-tapahtumaa, jonka tarkoituksena on tuoda esille suomalais-ugrilaisten kansojen sukukansapäivää, jota vietetään lokakuun kolmas lauantai. Liput 6 €.

Heta Heiskanen työskenteli Saisiko olla ympäristökonfliktisoppaa? -hankkeessa, jossa tutkijat ja toimittajat tuottivat yhteistyöllä Porot kuuluvat tuulelle -dokumentin ja mm. videotietopankin. Lisäksi Heiskanen kuului tutkimusryhmään, joka selvitti, kuinka saamelaisten ekologinen perinnetieto tulisi ottaa huomioon ympäristöpäätöksenteossa. Hän työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina ALL-YOUTH STN -tutkimushankkeessa. Väitöskirjassaan hän pohti mm. millaista suojaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin voi antaa saamelaisille.

Janne Saijets on Inarista kotoisin oleva saamelaiskäräjien jäsen, joka on kasvanut poronhoitajaperheessä. Saamelaiskäräjillä häntä ovat kiinnostaneet juuri saamelaisten perinteiseen maankäyttöön liittyvät kysymykset.

Govva | Kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Bohccot gullet biggii / Porot kuuluvat tuulelle (39 min, 2016)

Suomagillii, tekstejuvvon eaŋgalsgillii
Suomenkielinen. | Finnish with English subtitles.

Bagadalli | Ohjaaja: Päivi Kapiainen-Heiskanen.

https://www.facebook.com/porotkuuluvattuulelle/

Tampere: Suõmmkar 19.10.2018

Suõmmkar čuäʹjat Tampereest Kultturpõrtt Telakkast piâtnâc 19.10.2018. Konse’rtt lij vue’ssen Sugrifest-noorõõttmõõžž. Konseeʹrtest čuäʹjte še Dentedie da Kardemimmit. Pueʹtted tiõrvân ǩiõččâd da kuvddled!

Suõmmkar čuojaha Tamperes Kulturviessu Telakkas bearjadaga 19.10.2018. Konsearta lea oassin Sugrifest-dáhpáhusas. Konsearttas čuojahit maid Dentedie ja Kardemimmit. Bures boahtin geahččat ja guldalit!

Suõmmkar esiintyy Tampereella Kulttuuritalo Telakalla perjantaina 19.10.2018. Konsertti on osa Sugrifest-tapahtumaa. Konsertissa esiintyvät myös Dentedie ja Kardemimmit. Tervetuloa katsomaan ja kuuntelemaan!

Sugriklubi @ Kulttuuritalo Telakka 19.10.2018

20.30 liippid kaaupšummuš | bileahtaid vuovdin | lipunmyynti
21.00 Dentedie
22.00 Suõmmkar
23.00 Kardemimmit

Snimldõk | Govva | Kuva: Markku Lumikivi

Looǥǥ še | Loga maid | Lue myös: