Bárbmu piti vuosikokouksen Tampereella – Nea Porsanger-Rintala palasi puheenjohtajaksi

TIEDOTE 24.3.2019: Bárbmu kokoontui vuosikokoukseen Tampereella – Nea Porsanger-Rintala palasi puheenjohtajaksi

Vuosikokoukseen osallistui 12 jäsentä Kulttuuritalo Laikussa sekä kolme jäsentä Skypen välityksellä. Kuvan otti Maarit Vuolab.

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry kokoontui sääntömääräiseen vuosikokoukseen Kulttuuritalo Laikkuun Tampereelle lauantaina 23.3.2019. Kokoukseen osallistui paikan päällä 12 ja Skype-yhteydellä kolme jäsentä. Valtaosa osallistujista oli Tampereen seudulta, mutta myös Jyväskylästä oli tultu kokoukseen.

 

Kokouksen asialistalla oli sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 toimintakertomus sekä kirjanpito, ja hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus. Vuoteen 2018 mahtui monenlaista toimintaa ja vuoden lopulla yhdistykseen kuului yli 100 jäsentä.

 

Tampereen vuosikokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Nea Porsanger-Rintalan. Jyväskylässä asuva Porsanger-Rintala on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä ja toimi yhdistyksen puheenjohtajana perustamiskokouksesta maaliskuuhun 2017, jonka jälkeen hän oli hallituksen varajäsenenä kaksi kautta. Viime vuoden puheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen Jyväskylästä jatkaa hallituksessa varapuheenjohtajana. Hallituksen jäseneksi valittiin yhdistyksen sihteeri Maarit Vuolab Nokialta ja varajäseniksi yhdistyksen rahastonhoitaja Maarit Haltta Tampereelta ja Virpi Kulmala Tampereelta.

 

Rahastonhoitaja Maarit Haltta, sihteeri Maarit Vuolab, puheenjohtaja Nea Porsanger-Rintala ja varapuheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen Kulttuuritalo Laikussa vuosikokouksen jälkeen. Hallituksen varajäsen Virpi Kulmala osallistui vuosikokoukseen etänä. Kuvan otti Kati Mikkola.

Toimintasuunnitelmaan kirjattiin toimintavuoden erityisteemaksi saamen kielten moninaisuus. Toiminnan erityisellä painopisteellä Bárbmu ottaa osaa YK:n alkuperäiskansojen kielten teemavuoteen panostamalla kielitietoisuuden lisäämiseen niin jäsenistön sisällä kuin yhdistyksen toiminta-alueella. Vuoden 2019 aikana pyritään järjestämään matalan kynnyksen kielitoimintaa: sekä saamen kielten kielikerhoja tai kielisuihkutusta että saamen käyttämistä eri tapaamisten yhteydessä.

 

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta myönsi Bárbmulle yhdistyksen toiminta-avustuksen lisäksi projektiavustusta kurssitoimintaan, perhetoimintaan ja lokakuussa Tampereella järjestettävää Sugrifest-tapahtumaa varten. Käsityökurssit ovat olleet erittäin kysyttyjä ja suosittuja aikaisempina toimintavuosina, minkä vuoksi myös vuonna 2019 on tarkoitus järjestää viikonloppuleiri käsitöiden parissa sekä mahdollisuuksien mukaan Duodji Café -käsityökahvilatapaamisia. Tavoitteena on järjestää perheleiri saamelaisalueella jonkin tapahtuman yhteyteen sillä saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaisten osallistaminen oman kulttuurinsa erilaisiin tapahtumiin nähdään erittäin tärkeänä osana identiteetin vahvistumista. Jyväskylän kaupungilta yhdistys sai toiminta-avustusta monikulttuuriseen toimintaan.

 

Syksyllä 2019 seitsemän vuotta täyttävä Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry lähestyy kouluikää. Se on moneen muuhun Suomessa toimivaan saamelaisyhdistykseen verrattuna yhä nuori yhdistys, mutta on jo vakiinnuttanut toimintansa alueen saamelaisten kohtaamispaikkana. Vuonna 2019 jatketaan jäsenistön tarpeisiin vastaavan toiminnan kartoittamista ja kehittämistä sekä pyritään vahvistamaan yhdistyksen tunnettavuutta erityisesti Sisä-Suomessa asuvien saamelaisten keskuudessa.

 

Lisätietoja:

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry ry.barbmu.rs@gmail.com

Puheenjohtaja Nea Porsanger-Rintala 050 597 0991

Varapuheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen 0400 530 087

Mainokset

Jahkečoahkkin Tamperes | Vuosikokous Tampereella 23.3.2019

Jagi 2018 jahkečoahkkin dollojuvvui Jyväskyläs. | Vuoden 2018 vuosikokous pidettiin Jyväskylässä.

Bárpmu stivra lea mearridan bovdet searvvi čoahkkái jahkečoahkkimii Tamperei lávvardaga njukčamánu 23. beaivve diibmu 15.00. Čoahkkin dollojuvvo Kulturviessu Laikku (Keskustori 4), čoahkkinlatnja Syrjäs. 

Bárbmun hallitus on päättänyt kutsua yhdistyksen koolle vuosikokoukseen Tampereelle lauantaina maaliskuun 23. päivä kello 15.00. Kokous pidetään Kulttuuritalo Laikussa (Keskustori 4), kokoustilassa Syrjä.

 

***

 

Čoahkkimii lea vejolašvuohta váldit oasi telefonoktavuođain dahje Skypein, muhto lahttu ferte almmuhit áššis stivrii ry.barbmu.rs@gmail.com ovdal čoahkkima, maŋimustá gaskavahku 20.3.2019.

Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta. Amma leat máksán jagi 2019 lahttomávssu?

Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä puhelimitse tai Skypellä, mutta jäsenen tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com ennen kokousta, viimeistään keskiviikkona 20.3.2019.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus. Olethan maksanut vuoden 2019 jäsenmaksun?

 

****

 

Bovdehus lahtuide Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkimii 2019 |
Kutsu jäsenille Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokoukseen 2019

Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkin 2019 | Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokous 2019

Áigi | Aika: Lávvardat | Lauantai 23.3.2018, dii | klo 15.00-18.00

Báiki | Paikka: Čoahkkinlatnja Syrjä, Kulturviessu Laikku, Keskustori 4, Tampere
Kokoustila Syrjä, Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, Tampere

ÁŠŠELISTU | ESITYSLISTA

 1. Čoahkkima rahpan | Kokouksen avaus
 2. Čoahkkima sáhkadoalli, čálli, guovtti beavdegirjedárkkisteaddji ja dárbbu mielde guovtti jienaidrehkenasti válljen | Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarpeen mukaan kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Jahkečoahkkima bargoortnega dohkkeheapmi | Vuosikokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ovdanbuktojit jagi 2018 ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus ja doaibmadárkisteaddji cealkámuš | Esitetään vuoden 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Jagi 2018 doaibmamuitalusa ja ruhtadoalu dohkkeheapmi ja konto- ja vásttufriddjavuođa mieđiheapmi stivrii | Vuoden 2018 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 7. Jagi 2019 doaibmaplána ja boahto- ja golloárvvoštallama dohkkeheapmi ja jagi 2020 lahttomávssuid nannen | Vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen ja vuoden 2020 jäsenmaksujen vahvistaminen
 8. Stivrra sáhkadoalli ja lahtuid válljen | Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
 9. Doaibmadárkkisteaddji ja várredoaibmadárkkisteaddji válljen | Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 10. Eará áššit | Muut asiat
 11. Čoahkkima loahpaheapmi | Kokouksen päättäminen

 

Pyereest puáttim! Bures boahtin! Pue’tted tiõrvân! Tervetuloa!

Dieđut jahkečoahkkimis | Tietoja vuosikokouksesta

(suomeksi kuvan alla)

Bárpmu jahkečoahkkin dollojuvvo Tamperes lávvardaga njukčamánu 23. beaivve diibmu 15-18 Kulturviessu Laikku čoahkkinlatnja Syrjäs. Bovdehus ja čoahkkima áššelistu sáddejuvvo lahtuide maŋŋelaš.

Searvvi njuolggadusaid mielde, jus searvvi lahttu hálida muhtun ášši gieđahallamii searvvi jahkečoahkkimii, galgá son almmuhit das čálalaččat stivrii nu árrat, ahte dan sáhttá máinnašit čoahkkinbovdehusas. Almmut ášši stivrii ry.barbmu.rs@gmail.com ovdal bearjadaga 1.3.

Leago Jyväskylä guovllus beroštupmi vuolgit oktasašsáhttuin Tamperei jahkečoahkkimii? Almmut ovdal bearjadaga 1.3. stvrii ry.barbmu.rs@gmail.com, jus dus lea beroštupmi oktasašsáhttui.

Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta.

Bárbmun vuosikokous pidetään Tampereella lauantaina 23. maaliskuuta klo 15-18 Kulttuuritalo Laikun kokoushuone Syrjässä. Kutsu ja kokouksen esityslista lähetetään jäsenille myöhemmin.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan, mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ilmoita asia hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com perjantaihin 1.3. mennessä.

Onko Jyväskylän seudulla kiinnostuneita lähtemään kimppakyydillä vuosikokoukseen Tampereelle? Ilmoita hallitukselle ry.barbmu.rs@gmail.com perjantaihin 1.3. mennessä, jos olet kiinostunut kimppakyydistä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.