Cuoƞománu áššit | Huhtikuun asioita

Dearvva! | Tervehdys!

Bárpmu jahkečoahkkimis njukčamánu 31. beaivve válljejuvvui ođđa stivra. | Bárbmun vuosikokouksessa 31. päivä maaliskuuta valittiin uusi hallitus:

Sáhkadoalli | Puheenjohtaja Maria Mäkinen
Várresáhkadoalli | Varapuheenjohtaja Maritta Stoor-Lehtonen
Lahttu, ruhtadoalli & dieđiheaddji | Jäsen, rahastonhoitaja ja tiedottaja Aile Waselius
Várrelahttu | Varajäsen Virpi Kulmala
Várrelahttu | Varajäsen Nea Porsanger-Rintala

Stivrra olggobealde válljejuvvui čállin | Hallituksen ulkopuolinen sihteeri Ellen Pautamo

Nea, Áile, Maria, Ellen ja Virpi jahkečoahkkima maŋŋá Tamperes. Govas váilo Maritta. | Nea, Aile, Maria, Ellen ja Virpi vuosikokouksen jälkeen Tampereella. Kuvasta puuttuu Maritta.

Ođđa ruhtadolli lea goittotge ohcanlahkai, jos dus lea beroštupmi dikšut searvvi ruhtaáššiid, váldde oktavuođa ođđa stivrra lahtuide. | Uusi rahastonhoitaja on kuitenkin etsinnän alla, jos sinulla on halua hoitaa yhdistyksen raha-asioita, ota rohkeasti yhteyttä uuteen hallitukseen.

 

 

Muittuhussan | Muistukseksi

Jyväskyläs doallat Duodji Café boahte lavvardaga 8.4. dii. 11-16. | Duodji Café pidetään tulevana lauantaina 8.4. kello 11-16 Jyväskylässä, Lastentarha Iltatähdessä osoitteessa Purokatu 32.

Giđa eará beaivvit leat: | Kevään muut sovitut päivät ovat:

Lá | La 29.4. 11-16 Tampere, Kulttuurikeskus Uulu
Lá | La 13.5 11-16 Jyväskylä, Lastentarha Iltatähti
So | Su 28.5. 11-16 Tampere, Kulttuurikeskus Uulu

Lassedieđut Áiles | Lisätietoja Ailelta aile.waselius@gmail.com

Bures boahtin! Tervetuloa!

 

Ođđa doaimmat. | Uusia ideoita.

Dál sihtat ođđa doaibmaideaid. Maid don háliidat dahkat? Maid sáhtášit oahppahit earáide? | Nyt kaivataan uusia ideoita. Mitä haluaisit tehdä? Mitä voisit toisille opettaa? Ota yhteyttä meihin ja kerro ideasi.

 

Ustitlaš dearvvuođaiguin, | Ystävällisin terveisin, 

Maria, Maritta, Áile, Nea ja Virpi
Stivra | Hallitus

Lahttoreive | Jäsenkirje 1/2017

Nu dat ođđajagimánnu livkkihii ja guovvamánnu álggii. Buori álgán jagi buohkaide!

Jagi vuosttas Duodji Café -deaivvadeapmi lei ođđajagimánus Hervantas Tamperes. Čuovvovaš háve duddjot ja gáfestallat jo dán lávvardaga 4.2. dii 11-16 Jyväskyläs mánáidgárdi Iltatähtis čujuhusas Purokatu 32. Tamperes deaivvadit 25.2. Loga eanet searvvi bloggas. Lassedieđuid Duodji Café -deaivvademiid birra addá Eva Elle Kari Áile, aile.waselius[at]gmail.com.

Jus háliidat diehtit eanet Duodji Café -doaimma birra, de logas Gáfe ja giehtadujiid -bloggačállosa, mas muitalit eanet mannan jagi duodjedoaimmain.

Niin se tammikuukin vilahti ja helmikuu alkoi. Oikein mukavaa alkanutta vuotta kaikille!

Vuoden ensimmäinen Duodji Café -tapaaminen oli tammikuussa Hervannassa Tampereella. Seuraava käsityökahvila kokoontuu tänä lauantaina 4.2. klo 11-16 Jyväskylässä lastentarha Iltatähdessä osoitteessa Purokatu 32. Lue lisää yhdistyksen blogista. Lisätietoja Duodji Café-toiminnasta antaa Aile Waselius, aile.waselius[at]gmail.com.

Jos haluat tietää enemmän Duodji Café -toiminnasta, luepas Kahvia ja käsitöitä -blogipostaus, jossa kerrotaan enemmän viime vuoden käsityötoiminnasta.

SÁMI ÁLBMOTBEAIVI

Sis-Suoma Sámisearvi Bárbmu bovde buot jagi 2017 lahttomávssu máksán lahtuid ávvudit ovttas sámiid 100-jahkásaš ovttasbarggu guovvamánu 6. beaivve dii. 18 rájes Maŋgakulturguovddáš Gloriai Jyväskyläi, čujuhussii Matarankatu 6. Prográmmas musihkka, spealut, boradeapmi ja somás servvoštallan. Ávvudeamis čuojaha musihkkár ja sáminuorra Ante Jalvela.

Maid Tampreres deaivvadit álbmotbeaivve 6.2. dii. 18, muhto eat nu virggálaččat. Mannat ovttas gáfestallat guovddáštoargga Munkkikahvila-gáfeai.

SAAMELAISTEN KANSALLISPÄIVÄ

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu kutsuu kaikki vuoden 2017 jäsenmaksun maksaneet jäsenet juhlistamaan yhdessä saamelaisten 100-vuotista yhteistyötä helmikuun 6. päivä klo 18 lähtien Monikulttuurikeskus Gloriaan Jyväskylään (Matarankatu 6). Ohjelmassa musiikkia, pelejä, ruokailua ja mukavaa yhdessäoloa. Tilaisuudessa soittaa muusikko ja saamelaisnuori Ante Jalvela.

Myös Tampereella tavataan kansallispäivänä 6.2. klo 18 vapaamuotoisesti kahvitellen Keskutorin Munkkikahvilassa.

JAHKEČOAHKKIN

Diehtun, ahte dálá dieđuid mielde dán jagáš jahkečoahkkin dollojuvvo Tamperes bearjadaga njukčamánu 31. beaivve dii. 18.30. Báiki almmuhuvvo sierra ja bovdehus sáddejuvvo vel maŋŋelaš. Jus dus leat jurdagat searvvi doaimma ektui, bures boahtin muitalit dain. Maid ođđa stivralahtuid áibbašit.

VUOSIKOKOUS

Tiedoksi, että tämän hetkisten tietojen mukaan vuosikokous pidetään Tampereella perjantaina 31.3. klo 18.30. Paikka ilmoitetaan erikseen ja kutsu lähetetään myöhemmin. Jos sinulla on ajatuksia yhdistyksen toimintaa koskien, tervetuloa kertomaan niistä. Myös uusia hallituksen jäseniä kaivataan.

Ante Jalvela - Nightlights
Jyväskylä álbmotbeaivve eahketdoaluin čuojaha Ante Jalvela.
Jyväskylän kansallispäivän illanvietossa soittaa Ante Jalvela.
LAHTTOMÁVSSUT

Dál lea buorre áigi máksit jagi 2017 lahttomávssuid, de ii dárbbaš šat loahpa jahkái ášši jurddašit. Muhtumat dis leat jo lahttomávssuid máksán, muhto earáide diehtun, ahte lahttomávssuid sturrodagat ja máksinrávvagat gávdnojit searvvi bloggas.

EARÁ DOAIMMAT BOAĐI BOAĐI
Cuoŋománus lea gáktebeaivi. Jus olbmuin lea beroštupmi, de sáhtit deaivvadit ja mannat gosanu gáfestallat.

Geassemánus Bárbmu lea fárus Karjalaiset kesäjuhlat -dáhpáhusas Jyväskyläs 16.-18.6. Jus dus livččii áigi leat veahkkin huksemin ja burgimin Bárpmu ossodaga dahje váktan ossodagas juoba moadde diimmu, válddes oktavuođa Neai, Áilei dahje Marittai. Mii ohcat maid čájáhussii Suoma beale gávttiid, erenomážit almmáiolbmuid gávttiid. Nea: neppari77[at]hotmail.com ja Maritta: maritta.irmeli.stoor[at]gmail.com.

Stivrras leat smiehtadan, ahte livččii somá fáhtet Sis-Suoma sámenuoraid ja lágidit sidjiide deaivvademiid, omd. speallaneahkeda, pizzaeahkeda, filbmaeahkeda, ja fállat nuoraide vejolašvuođa deaivvadit eará sámenuoraiguin. Mii bivdit áššis beroštuvvan nuoraid váldit oktavuođa Mariai: makinen.maria97[at]gmail.com.

img_20160924_182723-1.jpgJÄSENMAKSUT

Nyt on aika maksaa vuoden 2017 jäsenmaksut, niin loppuvuodesta ei niitä tarvitse enää pohtia. Niille, keiltä jäsenmaksu on vielä maksamatta tiedoksi, että jäsenmaksujen määrät ja maksuohjeet löytyvät yhdistyksen blogista.

MUU TULEVA TOIMINTA
Huhtikuussa on taas saamen puvun päivä. Jos kiinnostuneita löytyy, voitaisiin poiketa jossain porukalla kahvilla.

Kesäkuussa Bárbmu on mukana Karjalaisilla kesäjuhlilla 16.-18.6. Jyväskylässä. Bárbmun pisteelle kaivataan talkoolaisia niin pystyttämään ja purkamaan pistettä kuin päivystämään pisteellä. Ilmoittele Nealle, Ailelle tai Marittalle, jos voit olla mukana esim. päivystämässä parin tunnin ajan. Haussa on myös esittelykappaleita Suomen puolella käytettävistä saamen puvuista, erityisesti miesten puvuista. Ota yhteyttä Neaan: neppari77[at]hotmail.com tai Marittaan: maritta.irmeli.stoor[at]gmail.com.

Hallituksessa olemme pohtineet, että olisi mukavaa tavoittaa Sisä-Suomen saamelaisnuoria ja järjestää heille tapaamisia, esim. peli-ilta, pizzailta, leffailta, ja tarjota nuorille mahdollisuuden tavata muita saamelaisnuoria. Pyydämme asiasta kiinnostuneita nuoria ottamaan yhteyttä Mariaan makinen.maria97[at]gmail.com.

 

Ustitlaš dearvvuođaiguin | Ystävällisin terveisin,

Nea, Virpi, Máret, Áile ja Maria

Bárpmu stivra | Bárbmun hallitus 

Lahttoreive sáddejuvvo sullii guktii jagis. Dáhpáhusain ja deaivvademiin almmuhit earret eará searvvi bloggas ja Facebook-siiddus. Jus dus leat jurdagat dahje gažaldagat searvvi doaimma ektui, de áinnas váldde oktavuođa stivralahtuide! Fáhtet buot stivralahtuid searvvi šleađgaboastačujuhusas ry.barbmu.rs[at]gmail.com.
Jäsenkirje lähetetään pari kertaa vuodessa, minkä vuoksi tapahtumista ja tapaamisista tiedotetaan muun muassa yhdistyksen blogissa ja Facebook-sivulla. Jos sinulla on ajatuksia tai kysymyksiä yhdistyksen toimintaan liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin! Tavoitat kaikki hallituslaiset yhdistyksen sähköpostiosoitteesta ry.barbmu.rs[at]gmail.com.

Lahttoreive 2/2016 | Jäsenkirje 2/2016

sara_jkl_2Buorit lahtut | Hyvät jäsenet,

Čakča lea rievdamin čakčadálvin. Čoaska ijaid maŋŋá eana lea jo bihcon. Dálvvi sáhttá jo áicat.

Syksy on vaihtumassa syystalveksi. Kylmien öiden jälkeen maa on ollut huurteessa. Talven voi jo aistia.

***

Dán jagi vuosttas lahttoreive sáddejuvvui miessemánus ja dalle ordniimet olgodáhpáhusaid ovttas SÁRA-fitnuin. DuodjiCafé-doaibma lea maid joatkašuvvan Jyväskyläs ja Tamperes. Áile lea rávven earret eará gávttiid goarrumis ja dál leatge ođđa gávttit boađi boađi moadde bárbmolažžii. Borgemánus mis lei duodjegursa Sulkavas, čakčamánus Bárbmu lei fárus Jyväskyläs Tourujoen yö -dáhpáhusas ja golggotmánu álggus deaivvadeimmet Tamperes bearaškafeas.

Vuoden ensimmäinen jäsenkirje postitettiin toukokuussa, jolloin SÁRA-hankkeen kanssa pidettiin ulkoilupäivät. DuodjiCafé -toiminta on jatkunut sekä Jyväskylässä ja Tampereella. Aile on opastanut muun muassa saamenpukujen teossa ja nyt onkin uudet puvut tuloillaan muutamalle bárbmulaiselle. Elokuussa meillä oli käsityökurssi Sulkavalla, syyskuussa Bárbmu oli mukana Jyväskylässä Tourujoen yö -tapahtumassa ja lokakuun alussa tapasimme Tampereella perhekahvilan merkeissä.

 

SÁMEGIELA OAHPAHUSAS | SAAMEN KIELEN OPETUKSESTA

img_20160308_173856.jpgJyväskyläs davvisámegiela lagašoahpahus lea lágiduvvon čavčča 2013 rájes ja joavku joatká velge. Mannan giđa Tamperes álgán davvisámegiela iežas eatnigiela lagašoahpahus joatkašuvai čakčamánus. Mii giitit Päivi ja Aino ja sávvat sudnuide buriid bargonávccaid. Dán čavčča álggii gáiddusoahpahus anárašgielas ja joavkkus leat mielde mánát maid Tampere guovllus. Pirkan opistos Nokias lea rávesolbmuidskuvllas jođus davvisámegiela álgogursa mii bistá boahtte giđđii.

Jyväskylässä pohjoissaamen oman äidinkielen lähiopetus alkoi syksyllä 2013 ja opetusryhmä jatkaa edelleen. VIime keväänä Tampereella alkanut pohjoissaamen lähiopetus jatkui syyskuussa. Kiitämme Päiviä ja Ainoa ja toivotamme heille intoa työhön. Tänä syksynä alkoi inarinsaamen etäopetus ja ryhmässä on mukana lapsia myös Tampereen seudulta. Pirkan opistolla Nokialla on kansalaisopistossa meneillään pohjoissaamen alkeiskurssi, joka jatkuu ensi kevääseen asti.

 

LAHTTOMÁVSSUT | JÄSENMAKSUT

Lea vuot dat áigi jagis go searvvi stivra plánegoahtá boahtte jagi doaimmaid ja ohcagoahtá doarjagiid doaimmaide. Ohcamušaide ferte almmuhit searvvi lahttomeari, mii váikkuha doarjagiid sturrodahkii. Dan dihte juohke lahttu lea searvái divrasut go golli. Máŋggat dis leatge jo máksán dán jagi lahttomávssu, mas giitosat didjiide! Mii illudit ahte háliidehpet doarjut searvvi doaimma. Jus it leat vel máksán jagi 2016 lahttomávssu dahje dieđát muhtuma, gii háliidivččii searvat lahttun, de gávnnat máksinrávvagiid Bárpmu bloggas dahje bivdde daid šleađgaboastain stivrras.

On jälleen se aika vuodesta, kun yhdistyksen hallitus alkaa suunnitella tulevan vuoden toimintaa ja toimintatukien hakeminen alkaa. Hakemuksiin täytyy ilmoittaa yhdistyksen jäsenmäärä, joka vaikuttaa tukien määrään, minkä vuoksi jokainen jäsen on yhdistykselle kultaakin kalliimpi. Monet teistä olette jo maksaneet tämän vuoden jäsenmaksun, mistä suurkiitokset teille! Iloitsemme, että haluatte edelleen tukea yhdistyksen toimintaa. Jos et ole vielä maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksua tai tiedät jonkun, joka haluaisi liittyä jäseneksi, löydät maksuohjeet Bárbmun blogista tai pyydä ne sähköpostilla hallitukselta.

BOAHTTEVAŠ DEAIVVADEAMIT | TULEVAT TAPAAMISET

img_20160228_111617.jpgČuovvovaš DuodjiCafé-deaivvadeapmi Jyväskyläs sotnabeaivve 23.10. dmu 11-16 mánáidgárdi Iltatähtis čujuhusas Purokatu 32. Eará beaivvit dáid dieđuid mielde leat lá 5.11. Tampere, lá 19.11. Jyväskylä, lá 3.12. Tampere ja lá 17.12. Jyväskylä. Beaivvit sáhttet rievdat. Dárkilut áiggit ja báikkit almmuhuvvo maŋŋelaš. Gažaldagaide DuodjiCaféaid ja dujiid birra vástida Áile aile.waselius[at]gmail.com.

Seuraava DuodjiCafé-tapaaminen Jyväskylässä sunnuntaina 23.10. klo 11-16 lastentarha Iltatähdessä osoitteessa Purokatu 32. Tämän hetkisen tiedon mukaan muut päivät ovat la 5.11. Tampere, la 19.11. Jyväskylä, la 3.12. Tampere ja la 17.12. Jyväskylä. Päivät voivat muuttua. Tarkemmat ajat ja paikat ilmoitetaan myöhemmin. Kysymyksiin DuodjiCaféista ja käsitöistä vastaa Aile aile.waselius[at]gmail.com.

***

Tamperes “Sámi Café goes movies” bearjadaga 28.10. Vuolgit ovttas geahččat Gauriloff Katja filmma Kuun metsän Kaisa (Mánu meahci Kaisa) Niagara filbmateahterii. Filbmateahtera áigetávval ii leat almmustuvvan, nu ahte dárkilut áigi almmuhuvvo maŋŋelaš, muhto árvalit ahte filbma álgá guđa sulaid. Bárbmu máksá jagi 2016 lahttomávssu máksán lahtuid bileahtaid. Čatni almmuheamit Márehii ry.barbmu.rs[at]gmail.com ovdal vuossárgga 24.10.

Tampereella “Sámi Café goes movies” perjantaina 28.10. Mennään yhdessä katsomaan Katja Gauriloffin elokuva Kuun metsän Kaisa Arthouse Cinema Niagaraan. Elokuvateatterin aikataulu ei ole vielä ilmestynyt, joten tarkempi aika ilmoitetaan myöhemmin, mutta arvelemme elokuvan alkavan kuuden aikoihin. Bárbmu maksaa vuoden 2016 jäsenmaksun maksaneiden jäsenten liput. Sitovat ilmoittautumiset Maaritille ry.barbmu.rs[at]gmail.com maanantaihin 24.10. mennessä.

***

IMG_3206Dán jagi unnajuovllažiid ávvudit Jyväskyläs. Dán dieđu mielde mii deaivvadit lávvardaga 26.11. Mannat dmu 14.00 čájáhusguovddáš Soihtui geahččat čájáhusa Lemetaš-Biehtáris (Pedar Jalvi) ja dan maŋŋá vuolgit ovttas boradit. Bárbmu máksá ain juo oasi lattomávssuid máksán lahtuid boradeamis. Čatni almmuheamit Neai neppari77[at]hotmail.com ovdal gaskavahku 18.11. Beavddi várrema dihte fertet diehtit oasseváldiid meari jo badjel vahkku ovdal.

Tämän vuoden pikkujouluja juhlitaan Jyväskylässä. Alustavan suunnitelman mukaan tapaamme lauantaina 26.11. Menemme klo 14.00 näyttelykeskus Loistoon katsomaan Pedar Jalvi -näyttely ja sen jälkeen yhdessä syömään. Bárbmu maksaa ainakin osan jäsenmaksun maksaneiden jäsenten ruokailusta. Sitovat ilmoittautumiset Nealle neppari77[at]hotmail.com keskiviikkoon 18.11. menneessä. Pöytävarauksen vuoksi osallistujamäärä tarvitaan jo yli viikkoa ennen.

Bures boahtin doaimmaide! Tervetuloa mukaan toimintaan!

Ustitlaš dearvvuođaiguin, | Ystävällisin terveisin,

Nea, Virpi, Máret, Áile ja Maria

Bárpmu stivra | Bárbmun hallitus

Lahttoreive sáddejuvvo sulliid guktii jagis. Dáhpáhusain ja deaivvademiin almmuhit earret eara searvvi bloggas ja Facebook-siiddus. Jus dus leat jurdagat dahje gažaldagat searvvi doaimma ektui, de ainnas váldde oktavuođa stivralahtuide! Fáhtet buot sitvralahtuid searvvi šleađgaboastačujuhusas ry.barbmu.rs[at]gmail.com.

Jäsenkirje lähetetään pari kertaa vuodessa, minkä vuoksi tapahtumista ja tapaamisista tiedotetaan muun muassa yhdistyksen blogissa ja Facebook-sivulla. Jos sinulla on ajatuksia tai kysymyksiä yhdistyksen toimintaan liittyen, älä epäröi ottaa yhteyttä hallituksen jäseniin! Tavoitat kaikki hallituslaiset yhdistyksen sähköpostiosoitteesta ry.barbmu.rs[at]gmail.com.