Jagi 2020 lahttomávssut | Vuoden 2020 jäsenmaksut

Buori álgán jagi buohkaide! Dál lea buorre áigi máksit jagi 2020 lahttomávssuid, de it dárbbaš šat loahpa jahkái ášši jurddašit.

Hyvää alkanutta vuotta kaikille! Nyt on hyvä aika maksaa vuoden 2020 jäsenmaksut, niin ei enää loppu vuonna tarvitse asiaa ajatella.

Lahttomávssut jahkái 2020 | Jäsenmaksut vuodelle 2020

Mearriduvvon jahkečoakkimis Tamperes 23.3.2019. | Päätetty vuosikokouksessa Tampereelle 23.3.2019.

Aitosaš lahttu ráves olmmoš

Varsinainen jäsen aikuinen

10 e
Aitosaš lahttu studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Varsinainen jäsen opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön

5 e
Aitosaš lahttu mánná vuollel 16 jagi

Varsinainen jäsen lapsi alle 16 vuotta

1 e
Doarjjalahttu | Kannatusjäsen

Doarjjalahtu lahttomáksu lea álo seamma fuolatkeahttá leago ráves olmmoš,
mánná, studeanta, ealáhatolmmoš, bálvalusgeatnegas dahje bargguheapmi

Kannatusjäsenen jäsenmaksu on aina sama huolimatta onko aikuinen,
lapsi, opiskelija, eläkeläinen, varusmies tai työtön.

15 e

Mávsse lahttomávssu Bárbmu ry kontui: | Maksa jäsenmaksu Bárbmu ry:n tilille:
SP Optia FI07 46000010462139
BIC ITELFIHH

Geavat čujuhusnummira: 042| Käytä viitenumeroa: 042

Jus mávssat seammás maid earáid lahttomávssuid, almmut das čujuhussii ry.barbmu.rs[at]gmail.com. | Mikäli maksat samalla kertaa muidenkin jäsenmaksuja, ilmoita asiasta sähköpostilla ry.barbmu.rs@gmail.com.


Jus leat ođđa lahttu, dárkilut máksinrávvagiid gávnnat Lahttun-siiddus. Searvvi njuolggadusaid 4 § mielde searvvi aitosaš lahttun sáhttá searvat sápmelaš dahje olmmoš, gean searvi dohkkeha lahttun. Olbmot geain lea sámiduogáš, sáhtet searvat aitosaš lahttuin. Doarjjalahttun sáhtet searvat sii, geat eai leat sámit, muhto háliidit doarjut searvvi doaimma.

Jos olet uusi jäsen, tarkemmat maksuohjeet löydät Jäseneksi-sivulta. Yhdistyksen sääntöjen 4 § mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä saamelainen henkilö tai henkilö, jonka yhdistys hyväksyy jäseneksi. Saamelaistaustaiset henkilöt pääsevät yhdistyksemme varsinaisiksi jäseniksi ja ei-saamelaiset henkilöt pääosin kannatusjäseniksi.

Šiõǥǥ Rosttvid! Pyereh juovlah! Buorit juovllat! Hyvää joulua!

Rääuhsallaž Rosttovpõõ ́zzid äjstee ́l,

Tubdâmušlâš juovlâiääigi tuáivutmáin,

Ráfálaš juovlaáigge sávvamiin,

Tunnelmallista joulunaikaa toivottaen,

stivra / hallitus
Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry, Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs

Bárbmu čoahkkimasttii Tamperes – Nea Porsanger-Rintala máhcai sáhkadoallin

DIEĐÁHUS 24.3.2019: Bárbmu čoahkkimasttii Tamperes – Nea Porsanger-Rintala máhcai sáhkadoallin

Čoahkkimis ledje 12 lahtu Laikkus ja golbma Skype-oktavuođain. Govven: Máret Vuolab

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs čoahkkanii jahkečoahkkimii Kulturviessu Laikkui Tamperei lávvardaga 23.3.2019. Čoahkkimis ledje fárus 12 lahtu čoahkkinlanjas ja vel golbma lahtu Skype-oktavuođain. Eanas oassi oasseváldiin ledje Tampere guovllus, muhto maid Jyväskyläs ledje boahtán lahtut čoahkkimii.

Čoahkkima áššelisttus ledje dábálaš jahkečoahkkináššit. Jahkečoahkkimis dohkkehuvvui jagi 2018 doaibmamuitalus ja ruhtadoallu ja stivrii mieđihuvvui vásttufriddjavuohta. Vássán jahkái čáhke ollu iešguđetlágan doaimmat, ja jagi 2018 loahpas searvvis ledje badjel 100 lahtu.

Jyväskylä jahkečoahkkimis searvvi sáhkadoallin válljejuvvui ovttamielalaččat Biret Jon Niillas-Ándde Veikko Nea. Jyväskyläs ássi Nea Porsanger-Rintala lea okta searvvi vuođđudeaddjiin ja leamašan searvvi sáhkadoallin vuođđudančoahkkimis gitta njukčamánnui 2017, man maŋŋá son doaimmai guokte jagi stivrra várrelahttun. Mannan jagi sáhkadoalli Bikko-Hánno Hánssa Hilkka Maritta, Maritta Stoor-Lehtonen Jyväskyläs joatká stivrras várresáhkadoallin. Stivrii válljejedje maid searvvi čálli Hánssa Ristena Antero Máreha, Maarit Vuolab Nokias ja várrelahttun searvvi ruhtadoalli Maarit Haltta Tamperes ja Virpi Kulmala Tamperes.

Ruhtadoalli Maarit Haltta, čálli Máret Vuolab, sáhkadoalli Nea Porsanger-Rintala ja várresáhkadoalli Maritta Stoor-Lehtonen čoahkkima maŋŋá Laikkus. Stivrra várrelahttu Virpi Kulmala válddii oasi čoahkkimii Skype-oktavuođain. Govven Jan Saijets.

Doaibmaplánii čállojuvvui, ahte doaibmajagi erenoamáš temán lea sámegielaid máŋggabealatvuohta. Erenoamáš temáin Bárbmu váldá oasi ON:a riikkaidgaskasaš álgoálbmotgielaid jahkái. Ulbmilin lea lasihit gielladiđolašvuođa nu searvvi lahtuid gaskkas go maid searvvi doaibmanguovllus. Jagi 2019 ulbmilin lea earret eará ordnet sámegielat giellariekkisdeaivvadeamiid dahje giellariššodoaimmaid ja ávžžuhit geavahit sámegielaid searvvi sierra deaivvadeamiin.

Sámedikki kulturlávdegoddi mieđihii Bárbmui searvvi doaibmadoarjaga lassin prošeaktadoarjagiid kursadoibmii, bearašdoibmii ja Sugrifest-dáhpáhussii, mii lágiduvvo Tamperes golggotmánus. Duodjekurssat leat leamašan okta searvvi bivnnuheamos doaimmain mannan jagiid, man dihte maid dán jagi lea ulbmilin ordnet duodjeleairra muhtun vahkkoloahpa. Vejolašvuođaid mielde joatkit maid Duodji Café -doaimma. Ulbmilin lea ordnet bearašleairra Sámis muhtun dáhpáhusa oktavuođas, vai sámeguovllu olggobealde ássi sámit besset maiddái oassálastit sámekulturdáhpáhusaide, mii seammás nanne lahtuid identitehta. Jyväskylä gávpogis searvi fidnii doaibmadoarjaga máŋggakultuvrralaš doaimmaide.

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs deavdá čakčat 2019 čieža jagi. Bárbmu lea Suoma sámeservviid joavkkus ain hui nuorra searvi, muhto lea jo stáđásmahttán iežas saji Sis-Suoma sámiid deaivvadanbáikin. Jagi 2019 joatkit kártema makkár doaimmaid lahtut sávvet ja mo buoridit diđolašvuođa searvvis earenoamážit Sis-Suoma sámiid gaskkas.

Lassedieđut:
Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs ry.barbmu.rs@gmail.com
Sáhkadoalli Nea Porsanger-Rintala 050 597 0991
Várresáhkadoalli Maritta Stoor-Lehtonen 0400 530 087