Diehtun | Tiedoksi: Sámegielaid gáiddusoahpahusfidnu álgá | Saamen kielten etäopetushanke käynnistyy

Sámediggi joatká ohppiidkártema, mii lea álgán giđđat 2018. Ulbmilin lea ahte nu máŋga sámeoahppi jo vejolaš ožžot sámegiela oahpahusa riikkaviidosaččat.

Fuolaheaddjit, geat ásset sámiid ruovttuguovllu olggobealde ja sávvet iežaset mánáide anáraš-, nuortalaš- dahje davvisámegiela oahpahusa, sáhttet váldit oktavuođa Arla Maggai, jos sii eai juo leat almmuhan mánáideaset oahpahussii. Fidnu dárbbaša čuovvovaš dieđuid:

 • Oahppi namma,
 • jahkeluohkká čakčat 2018,
 • sámegiella, man oahpahusa fuolaheaddjit sávvet
 • leago giella oahppi eatnigiella vai nubbi giella vai vierisgiella
 • leago oahppi leamašan sámegielat árrabajásgeassimis dahje ožžon sámegiela oahpahusa ovdal
 • gielda ja skuvla, man oahppi vázzá
 • rektora namma ja oktavuođaváldindieđut
 • fuolaheaddji namma ja oktavuođaváldindieđut.

Prošeaktakoordináhtor Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

Loga olles dieđáhusa Sámedikki siidduin: https://www.samediggi.fi/2018/06/11/samegielaid-gaiddusoahpahusfidnu-alga/?lang=dav


Saamelaiskäräjät jatkaa keväällä 2018 tehtyä oppilaskartoitusta ja opetuksen piiriin pyritään saamaan mahdollisimman moni saamelaisoppilas valtakunnallisesti.

Inarin-, koltan- tai pohjoissaamen kielen opetusta lapsilleen haluavat huoltajat saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolelta voivat ottaa yhteyttä Arla Maggaan, mikäli eivät ole aiemmin jo ilmoittaneet lastaan opetukseen. Hanke tarvitsee seuraavat tiedot:

 • oppilaan nimi,
 • vuosiluokka syksyllä 2018,
 • saamen kieli, jonka opetusta halutaan
 • onko kyseessä äidinkieli vai toinen tai vieras kieli
 • onko oppilas ollut saamenkielisessä varhaiskasvatuksessa tai saanut saamen kielen opetusta aiemmin
 • kunta ja koulu, jota oppilas käy
 • mielellään rehtorin nimi ja yhteystiedot
 • huoltajan nimi ja yhteystiedot.

Hankekoordinaattori Arla Magga, arla.magga(at)samediggi.fi, 040 1985 033

Lue koko tiedote Saamelaiskäräjien sivuilta: https://www.samediggi.fi/2018/06/11/saamen-kielten-etaopetushanke-kaynnistyy/

Mainokset

Iežas eatnigiela oahpahus Tamperes | Oman äidinkielen opetus Tampereella

Diehtun | Tiedoksi

Suomas sámiid ruovttuguovllu gielddaid olggobealde sáhttá oažžut sámegiela oahpahusa guokte diimmu vahkus vuođđooahpahusa lassin iežas eatnigiela oahpahussan, jus gielddas leat doarvái oahpit ja oahpaheaddji. Tamperes davvisámegiela lagasoahpahusjoavku álggahii giđđat 2016 guđa jagi maŋŋá.

Suomessa saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella on mahdollista saada saamenkielen opetusta kaksi tuntia viikossa perusopetusta täydentävänä oman äidinkielen opetuksena, jos kunnassa on tarpeeksi oppilaita. Tampereella pohjoissaamen lähiopetusryhmä aloitti keväällä 2016 kuuden vuoden jälkeen.

Loga maid (suomagillii) | Lue myös: Saamelaiskäräjät: Miten saan saamen kielen opetusta? Miten saan saamen kielen opetusta lapselleni? (pdf)

 

Tampere

Jus du mánná lea jo mannan lohkanbaji váldán oasi sámegiela oahpahussii Tamperes, de skovi ii darbbaš deavdid ođđasit. Almmuhanskovvi (suomagillii) iežas eatnigiela oahpahussii Tamperes lea rabas gitta 20.8.2018 čujuhusas:

Jos lapsesi on jo viime lukuvuoden osallistunut saamen opetukseen Tampereella, lomaketta ei tarvitse täyttää uudelleen. Ilmoittautumislomake oman äidinkielen opetukseen Tampereella on auki 20.8.2018 saakka osoitteessa:

https://tampere.helmi.fi/dynamicforms.openform.entrance.npf?identifier=K96ZZC8N#/openPeriod

 

Lassedieđut Tamperes | Lisätietoja Tampereella:

Katja Simonen, katja.simonen@tampere.fi, 050 550 6704

http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu/monikieliset-oppilaat/aidinkieli.html

Sámegiela oahpahusas Gaska-Suomas | Pohjoissaamen opetuksesta Keski-Suomessa

Suomas sámiid ruovttuguovllu gielddaid olggobealde sáhttá oažžut sámegiela oahpahusa guokte diimmu vahkus vuođđooahpahusa lassin iežas eatnigiela oahpahussan, jus gielddas leat doarvái oahppit ja gávdno oahpaheaddji.

Suomessa saamelaisten kotiseutualueen kuntien ulkopuolella on mahdollista saada saamenkielen opetusta kaksi tuntia viikossa perusopetusta täydentävänä oman äidinkielen opetuksena, jos kunnassa on tarpeeksi oppilaita ja opettaja löytyy.

Loga maid (suomagillii) | Lue myös: Saamelaiskäräjät: Miten saan saamen kielen opetusta? Miten saan saamen kielen opetusta lapselleni? (pdf)

Jyväskylä

Jyväskyläs davvisámegiela lagasoahpahusjoavku lea leamašan čavčča 2013 rájes. Jyväskyläs oahpahussii ferte almmuhit juohke jagi sierra. Jyväskyläs elektrovnnalaš almmuheapmi iežas eatnigiela oahpahussii lea rabas gitta miessemánu lohpii Jyväskylä gávpoga siidduin.

Jyväskylässä on pohjoissaamen lähiopetusryhmä ollut syksystä 2013 lähtien. Jyväskylässä opetukseen ilmoittaudutaan joka vuosi erikseen. Jyväskylässä sähköinen ilmoittautuminen oman äidinkielen opetukseen tehdään 31.5.2018 mennessä Jyväskylän kaupungin sivuilla olevan linkin kautta.

Lassedieđut Jyväskyläs | Lisätietoja Jyväskylässä:
palvelupäällikkö Pia Bärlund, pia.barlund[at]jkl.fi, 014-266 4889 https://peda.net/jyvaskyla/kieku/o-ohll

Laukaa

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu lea gullan, ahte čakčat 2018 álgá davvisámegiela oahpahus maid Laukaas Vihtavuori skuvllas. Jos háliida oahpahussii, oktavuođa sáhttá váldit rektor Sami Varstalai.

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu on saanut tiedon, että syksyllä 2018 alkaa pohjoissaamen opetus myös Laukaassa Vihtavuoren koululla. Opetuksesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä rehtori Sami Varstalaan.

Rehtori Sami Varstala, p. 040 8245 282