Jahkečoahkkin Jyväskyläs 24.3. | Vuosikokous Jyväskylässä 24.3.

Bovdehus lahtuide Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkimii 2018 |
Kutsu jäsenille Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokoukseen 2018

Áigi | Aika:         Lávvardat | Lauantai 24.3.2018, dii | klo 15:00
Báiki | Paikka:     Hotelli Yöpuu, Yliopistonkatu 23, 40100 Jyväskylä

Bárpmu stivra lea mearridan bovdet searvvi čoahkkái jahkečoahkkimii Jyväskyläi lávvardaga njukčamánu 24. beaivve diibmu 15.00. Čoahkkin dollojuvvo Hotealla Yöpuus čujuhusas Yliopistonkatu 23. Čoahkkimii lea vejolašvuohta váldit oasi telefonoktavuođain dahje Skypein, muhto lahttu ferte almmuhit áššis stivrii ovdal čoahkkima.

Bárbmun hallitus on päättänyt kutsua yhdistyksen koolle vuosikokoukseen Jyväskylään lauantaina maaliskuun 24. päivä kello 15.00. Kokous pidetään Hotelli Yöpuussa osoitteessa Yliopistonkatu 23. Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä puhelimitse tai Skypellä, mutta jäsenen tulee ilmoittaa asiasta hallitukselle ennen kokousta.

ÁŠŠELISTU | ESITYSLISTA

 1. Čoahkkima rahpan | Kokouksen avaus
 2. Čoahkkima sáhkadoalli, čálli, guovtti beavdegirjedárkkisteaddji ja dárbbu mielde guovtti jienaidrehkenasti válljen | Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarpeen mukaan kahden ääntenlaskijan valinta
 3. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Jahkečoahkkima bargoortnega dohkkeheapmi | Vuosikokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Ovdanbuktojit jagi 2017 ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus ja doaibmadárkisteaddji cealkámuš | Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Jagi 2017 doaibmamuitalusa ja ruhtadoalu dohkkeheapmi ja konto- ja vásttufriddjavuođa mieđiheapmi stivrii | Vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
 7. Jagi 2018 doaibmaplána ja boahto- ja golloárvvoštallama dohkkeheapmi ja jagi 2019 lahttomávssuid nannen | Vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen ja vuoden 2019 jäsenmaksujen vahvistaminen
 8. Stivrra sáhkadoalli ja lahtuid válljen | Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valinta
 9. Doaibmadárkkisteaddji ja várredoaibmadárkkisteaddji válljen | Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta
 10. Eará áššit | Muut asiat
 11. Čoahkkima loahpaheapmi | Kokouksen päättäminen
Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.
***

Jagi 2017 jahkečoahkkin lei Tamperes. | Vuoden 2017 vuosikokous oli Tampereella.

Searvi fállá čoahkkinborramuša lahtuide geat leat máksán jagi 2018 lahttomávssu. Jus dieđát, ahte leat boahtimin jahkečoahkkimii ja dus leat muhtun biebmoallergiijat dahje eará ráddjehusat boramuššii, de almmut dain ovdal 21.3. ry.barbmu.rs(a)gmail.com

Yhdistys tarjoaa kokousruuan vuoden 2018 jäsenmaksun maksaneille jäsenilleen. Jos tiedät osallistuvasi vuosikokoukseen ja sinulla on ruoka-aineallergioita tai jokin muu erityisruokavalio, ilmoitathan niistä 21.3. mennessä. ry.barbmu.rs(a)gmail.com

Bures boahtin! | Tervetuloa!
Dearvvuođaiguin | Terveisin,
Mainokset

Jahkečoahkkin Tamperes 31.3.2017 | Vuosikokous Tampereella 31.3.2017

Bovdehus lahtuide Sis-Suoma Sámesearvvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkimii |
Kutsu jäsenille Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokoukseen

Áigi | Aika: bearjadat | perjantai 31.3.2017, dmu | klo 18.30

Báiki | Paikka: Lapland Hotel Tampere, Yliopistokatu 44, Tampere

ÁŠŠELISTU | ESITYSLISTA

 1. Čoahkkima rahpan | Kokouksen avaus

 2. Čoahkkima sáhkadoalli, čálli, guovtti beavdegirjedárkkisteaddji ja dárbbu mielde guovtti jienaidrehkenasti válljen | Vuosikokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarpeen mukaan kahden ääntenlaskijan valinta

 3. Čoahkkima lágalašvuođa ja mearridanválddálašvuođa gávnnaheapmi | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 4. Jahkečoahkkima bargoortnega dohkkeheapmi | Vuosikokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 5. Ovdanbuktojit jagi 2016 ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus ja doaibmadárkisteaddji cealkámuš | Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

 6. Jagi 2016 doaibmamuitalusa ja ruhtadoalu dohkkeheapmi ja konto- ja vásttufriddjavuođa mieđiheapmi stivrii | Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilien hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle

 7. Jagi 2017 doaibmaplána ja boahto- ja golloárvvoštallama dohkkeheapmi ja jagi 2018 lahttomávssuid nannen | Vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion hyväksyminen ja vuoden 2018 jäsenmaksujen vahvistaminen

 8. Stivralahtuid ja sáhkadoalli, várresáhkadoalli ja čálli válljen | Hallituksen jäsenten sekä puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin valinta

 9. Doaibmadárkkisteaddji ja várredoaibmadárkkisteaddji válljen | Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

 10. Eará áššit | Muut asiat

 11. Čoahkkima loahpaheapmi | Kokouksen päättäminen

 

Searvvi njuolggadusaid mielde searvvi čoahkkimiin lea juohke aitosaš lahtus okta jietna. Doarjja- ja gudnelahtuin lea čoahkkimis hállanvuoigatvuohta. Searvelága 25 § mielde juohkehaš 15 jagi deavdán aitosaš lahtus lea jietnavuoigatvuohta.
Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatus- ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus. Yhdistyslain 25 § mukaan jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus.

Bures boahtin! | Tervetuloa!

Dearvvuođaiguin | Terveisin,
Stivra | Hallitus
Nea, Virpi, Máret, Áile ja Maria

Jagi 2016 jahkečoahkkin lei Jyväskyläs. | Vuoden 2016 vuosikokous oli Jyväskylässä.

Bárbmu ordne oktasaš oktasašsáhtu Jyväskyläs juo bussein dahje biillain dan mielde man gallis almmuhit, ahte háliidit vuolgit čoahkkimii. Almmut ovdal 17.3. ry.barbmu.rs(at)gmail.com jus dus livččii beroštupmi vuolgit oktasašsáhttuin Tamperei. Lahtut dieđusge oaččut boahtit čoahkkimii mo beare de háliidit, muhto Bárbmu máksá dušše oktasašsáhttogoluid. |

Bárbmu järjestää yhteiskuljetuksen Jyväskylästä joko bussilla tai kimppakyydillä riippuen osallistujamäärästä. Ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen 17.3. mennessä ry.barbmu.rs(at)gmail.com. Jäsenet voivat halutessaan tulla omakustanteisesti kokoukseen omin kyydeinkin, mutta Bárbmu korvaa ainoastaan em. kuljetuksen.

Dearvvuođat jahkečoahkkimis / Terveisiä vuosikokouksesta

12.3.2016 dollojuvvui maŋgakulturguovddaš Glorias Jyväskyläs Sis-Suoma sámesearvi Bárbmu rs:a jahkečoahkkin. Čoahkkimis dohkkehuvvui jagi 2015 ruhtadoalloloahpaheapmi, jahkemuitalus ja doaibmadárkisteaddji cealkámuš, jagi 2016 doaibmaplána, boahto- ja golloárvvoštallan ja láhttomávssut.

jahkecoahkkimis

Muhtun bárbmolaččat jahkečoahkkima maŋŋá. | Muutamia bárbmulaisia vuosikokouksen jälkeen. Govven/Kuvaaja: Nea Porsanger-Rintala

Jahkečoahkkimis válljejuvvui ođđa stivra. Sáhkadoallin joatká searvvi vuođđudeaddjilahttu Nea Porsanger-Rintala Jyväskyläs. Eará stivralahtut leat várresáhkadoalli Virpi Kulmala Tamperes, čálli Máret Vuolab Tamperes, várrelahttu ja ruhtadoalli Áile Waselius Jyväskyläs ja ođđa várrelahttu Maria Mäkinen Jyväskyläs. Maria lea maid Suoma sámedikki nuoraidráđi ođđa lahttu.

Searvvi doaimma guovddášulbmilin lea sihke ovddidit ja doarjut sámiid sajádaga ja sámi kultuvrra ahte nannet sámi identitehta lagas meroštallojuvvon sámi ruovttuguovllu olggolbealde, erenomážit Sis-Suomas. Searvi vuođđuduvvui čakčamánus 2012 ja registerejuvvui ođđajagimánus 2013. Goalmmát olles doaibmajahki, jahki 2015, lihkosmuvai bures. Jagi 2015 loahpas searvvis ledje badjel 80 lahtu ja jagi áigge lágiduvvui ollu doaimmat.

Jagis 2016 ulbmilin lea ain stáđásmahttit ja viiddidit searvvi doaimmaid ja gávnnahit heivvolaš ja lahtuid geasuheaddji doaibmanvugiid. Jagi 2016 doaimmaid erenomáš deaddu lea juo doaimmain mánáide ja bearrašiidda sihke gávpotsámiid ja gávpotsámeservviid ovttasbarggus.

Jahkečoahkkimis hálešteimmet guhká earálagan cealkámušain. Jahkečoahkkima mielas cealkámušaide ja oaiviliidda sáhttá searvvi namas váldit beali dušše beare searvvi stivra, go vuos leat gieđahallan ášši ja mearridan das. Stivralahtut sáhtet priváhta váldit oasi ja muitalit iežaset oaiviliid, jus hálidit.

***

stvira_2016

Ođđa stivra jahkečoahkkima maŋŋá. | Uusi hallitus vuosikokouksen jälkeen. Govven | Kuvaaja: Anne Mäkinen

12.3.2016 pidettiin Monikulttuurikeskus Gloriassa Jyväskylässä Sisä-Suomen saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n vuosikokous. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto sekä toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio ja jäsenmaksut vuodelle 2016.

Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkaa yhdistyksen perustajajäsen Nea Porsanger-Rintala Jyväskylästä. Muut hallituksen jäsenet ovat varapuheenjohtaja Virpi Kulmala Tampereelta, sihteeri Maarit Vuolab Tampereelta, varajäsen ja rahastonhoitaja Aile Waselius Jyväskylästä ja uusi varajäsen Maria Mäkinen Jyväskylästä. Maria on myös saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston uusi jäsen.

Yhdistyksen toiminnan keskeisin tavoite on edistää ja turvata saamelaisten asemaa ja kulttuuria sekä vahvistaa saamelaisidentiteettiä Suomen perinteisen saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, erityisesti Sisä-Suomessa. Yhdistys perustettiin syyskuussa 2012 ja rekisteröitiin tammikuussa 2013. Kolmas kokonainen toimintavuosi, vuosi 2015, onnistui hyvin. Vuoden 2015 lopussa yhdistyksellä oli yli 80 jäsentä ja vuoden aikana järjestettiin monelaista toimintaa.

Vuoden 2016 tavoitteena on edelleen toiminnan vakiinnuttaminen ja laajentaminen. Pyritään löytämään ja kehittämään jäsenistön tarpeisiin vastaavaa toimintaa. Erityiset painopistealueet toimintavuodelle 2016 ovat lapset ja perheet sekä kaupunkisaamelaisten ja kaupunkisaamelaisyhdistysten välinen yhteistyö.

Keskustelun jälkeen yhdistyksen vuosikokous päätti, että yhdistyksen nimissä lausuntoja ja/tai kannanottoja voi tehdä ainoastaan yhdistyksen hallitus käsiteltyään ja päätettyään asiasta. Hallituksen jäsenet voivat halutessaan ottaa kantaa yksityishenkilöinä.