Bárpmu jahki 2017 | Bárbmun vuosi 2017

Ja nu dat jahki 2017 lea vássán. Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs devddii čakčamánu álggus jo vihtta jagi. Searvvi stivra háliida giitit nu lahtuid go ovttasbargoguimmiid dán jagis ja sávvá lihkolaš ođđa jagi 2018. Dás moadde govvamuittu maid jagi 2017 áigge lea dáhpáhuvvan. Eanet govaid gávnnat Bárpmu Instagram-siiddus.

Ja niin vuosi 2017 loppui. Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry täytti syyskuun alussa jo viisi vuotta. Yhdistyksen hallitus haluaa kiittää niin jäseniä kuin yhteistyökumppaneita tästä kuluneesta vuodesta ja toivottaa onnellista uutta vuotta 2018. Tässä muutamia kuvamuistoja vuoden 2017 toiminnasta. Lisää kuvia voit katsoa Bárbmun Instagram-sivulta.

***

Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu bovdii lahtuid ja earáid Sis-Suoma sámiid ávvudit ovttas sámiid 100-jahkásaš ovttasbarggu guovvamánu 6. beaivve Maŋgakulturguovddáš Gloriai Jyväskyläi. Prográmmas lei musihkka, spealut, boradeapmi ja somás servvoštallan. Ávvudeamis čuojahii musihkkár ja Sis-Suoma sáminuorra Ante Jalvela. Deaivvadeamis ledje badjel 20 olbmo. Tamperes bárbmolaččat fitne gáfestallamin álbmotbeaivve.

Sámi álbmotbeaivvi ávvudeapmi Jyväskyläs. | Kansallispäivän juhlintaa Jyväskylässä. Govat | Kuvat: Áile Torikka.

Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu kutsui jäseniä ja muita Sisä-Suomen saamelaisia juhlimaan yhdessä saamelaisten 100-vuotista yhteistyötä helmikuun 6. päivä Monikulttuurikeskus Gloriaan Jyväskylään. Ohjelmassa oli musiikkia, pelejä, ruokailua ja mukavaa seurustelua. Illanvietossa esiintyi muusikko ja Sisä-Suomen saamelaisnuori Ante Jalvela. Tapaamisessa oli mukana yli 20 henkilöä. Tampereella bárbmulaiset kävivät kahvittelemassa kansallispäivän kunniaksi.

***

Searvvi jahkečoahkkin dollojuvvui Tamperes njukčamánu 31. beaivve. Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmu rs:a ođđa sáhkadoallin válljejuvvui Maria Mäkinen, nuorra nuortalašnisu Jyväskyläs. Searvvi várresáhkadoallin bargagođii Maritta Stoor-Lehtonen, okta Bárpmu vuođđudeaddjilahtuin Jyväskyläs. Stivrras jotke maid Virpi Kulmala, Nea Porsanger-Rintala ja Áile Waselius. Stivrra olggobealde válljejuvvui čállin Ellen Pautamo. Giđđageasi Áile fertii guođđit stvirabargguid iežas áigetavvaliid dihte ja ruhtadoallin bargagođii Sari-Marjo Autto.

Jahkečoahkkimis Lapland Hotel Tamperes. | Vuosikokouksessa Lapland Hotel Tampereessa. Govva | Kuva: Virpi Kulmala.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Tampereella 31. maaliskuuta. Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmu ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Maria Mäkinen, nuori kolttasaamelaisnainen Jyväskylästä. Varapuheenjohtajan pestin otti vastaan Maritta Stoor-Lehtonen, yksi Bárbmun perustajajäsenistä Jyväskylästä. Hallituksessa jatkoivat myös Virpi Kulmala, Nea Porsanger-Rintala ja Aile Waselius. Hallituksen ulkopuolelta sihteeriksi valittiin Ellen Pautamo. Kevätkesällä Aile joutui jättämään hallitustyön aikataulullisista syistä ja rahastonhoitajana aloitti Sari-Marjo Autto.

***

Deaivvadangáfeaid ja duodjekurssaid ovttastahtti Duodji Café -doaibma doaisttážii nogai miessemánus, go min vitmes oahpaheaddji Áile álggahii ođđa doaimmain ja guđii searvebarggu iežas áigetávvaliid dihte. Jus dus livččii dáidu ja áigi oahpahit midjiide juoida, ainnas válddes oktavuođa stivrii. Giđa deaivvademiin ledje oktiibuot lagabui 60 oasseváldi. Jagiid áigge deaivvademiin leat earret eará duddjon sistedujiid, risson liinniid, gorron gávttiid ja čuoldán vuoddagiid. Stuorra giitosat Áilei duodjedoaimmas!

Govat | Kuvat: Aile Torikka.

Tapaamiskahvilatoimintaa ja käsityökursseja yhdistänyt Duodji Café -toiminta päättyi toistaiseksi toukokuussa, kun meidän lahjakas ja tarkkaavainen opettajamme Ailen aloitti uusissa tehtävissä ja joutui jättämään yhdistystoiminnan aikataulullisista syistä. Jos sinulla olisi taitoa ja aikaa opettaa meitä, ethän epäröi ottaa yhteyttä hallitukseen. Alkuvuoden tapaamisissa kävi yhteensä kaikkiaan kuutisenkymmentä kävijää. Vuosien aikana tapaamisissa olemme muun muassa tehneet sisnatöitä, hapsuttaneet huiveja, ommelleet saamenpukuja ja tehneet pauloja. Suuret kiitokset Ailelle käsityötoiminnan vetämisestä!

***

Geassemánus Jyväskyläs ledje Karjalaiset kesäjuhlat -dáhpáhus (Gárjillaš geassebeaivvit) ja Bárbmu lei bovdejuvvon muitalit gávttiid ja sámiid birra. Maritta Stoor-Lehtonen ja Nea Porsanger-Rintala leigga muitaleamen nu sámiid go Suomas geavahuvvon gávttiid birra ja lohkamin mánáide máidnasa sámegillii. Stuorra giitosat veahkis maid Áile Waseliusii, Maria Mäkinenii, Anni Lehtonenii, Teija Kustulai ja Hanna Partanenii.

Kesäkuussa Jyväskylässä järjestettiin Karjalaiset kesäpäivät, minne Bárbmu oli kutsuttu kertomaan saamelaisista ja Suomessa käytettävistä saamen puvuista. Maritta Stoor-Lehtonen ja Nea Porsanger-Rintala kertoivat saamelaisista ja Suomessa saamelaisten käyttämistä pukumalleista sekä lukivat pohjoissaameksi sadun lapsille. Suuret kiitokset järjestelyavuista teille Aile Waselius, Maria Mäkinen, Anni Lehtonen, Teija Kustula ja Hanna Partanen.

***

Borgemánus Bárpmus lei goalmmát háve duodjeleaira Sulkavas. Dán háve leaira lei seammás maid bearašleaira ja lágiduvvui ovttas Mátta-Suoma sámesearvi City-Sámitiin. Duodjeleairras rávesolbmot duddjojedje náhkkeboahkániid Järvi-Saimaan kansalaisopistos ja mánát báidne t-báiddiid ja gákkisseahkaid. Oktiibuot leairras ledje 23 olbmo. Gova Sulkavas válddii Minna Moshnikoff.

Govva | Kuva: Minna Moshnikoff

Elokuussa Bárbmulla oli kolmannen kerran käsityöleiri Sulkavalla. Tällä kertaa leiri oli samalla myös perheleiri ja järjestettiin yhdessä Etelä-Suomen saamelaisyhdistys City-Sámit ry:n kanssa. Käsityöleirillä aikuiset tekivät nahkavöitä Järvi-Saimaan kansalaisopistolla ja lapset painoivat kuvia t-paitoihin ja kangaskasseihin. Yhteensä leirillä oli mukana 23 ihmistä. Kuvan Sulkavalla otti Minna Moshnikoff.

***

Sámedikki kulturlávdegoddi mieđihii Sis-Suoma Sámesearvi Bárbmui prošeaktadoarjaga jahkái 2017 Sis-Suoma sámegiela oahppiid mátkái sámenuoraid dáiddadáhpáhussii. Dáhpáhus goit sirdašuvai guktii ja dán jagáš ovtta beaivvi bisti dáhpáhusas eai leange bargobájit mánáide, man dihte sámeoahpaheaddji ja vánhemat kulturčálli doarjagiin mearridedje geavahit prošeaktadoarjaga mátkái Ijahis Idjii Anárii borgemánus. Reaissus ledje nu davvisámegielaoahppit juo Jyväskyläs jo Tamperes go maid anárašgiela ja nuortalašgiela gáiddusoahpahusa oahppit. Searvvi mielas lea dehálaš ahte Sis-Suoma sámegiela oahppit besse vásihit oktiigullevašvuođa eará sámemánáiguin ja -nuoraiguin, oaidnit sámekultuvrra ja -gielaid váldorollas stuorra dáhpáhusas ja gullat sámegielaid maid skuvladiimmuid ja ruovttu olggobealde. Dákkár vásáhusat vehkehit nannet mánáid ja nuoraid sámeidentitehta ja doaivvu mielde maid movttidahttet joatkit sámegiela lohkama. Govaid Anáris govvii Nea Porsanger-Rintala.

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunta myönsi Sisä-Suomen Saamelaisyhdistys Bárbmulle projektiavustusta vuodelle 2017 Sisä-Suomen saamen oppilaiden viemiseksi saamelaisnuorten taidetapahtumaan. Keväällä tapahtuman ajankohta siirtyi kahdesti ja yksipäiväisessä tapahtumassa ei ollutkaan työpajoja lapsille, minkä vuoksi saamen opettaja ja vanhemmat kulttuurisihteerin tuella päättivät käyttää projektiavustuksen matkaan Ijahis Idjaan Inariin elokuussa. Reissulla oli mukana niin pohjoissaamen opiskelijoita sekä Jyväskylästä että Tampereelta kuin inarinsaamen ja koltansaamen etäopetuksen oppilaita. Yhdistyksen mielestä on tärkeää, että saamen kielten oppilaat Sisä-Suomesta pääsivät kokemaan yhteenkuluvuutta muiden saamelaislasten ja -nuorten kanssa, näkemään saamelaiskulttuurin ja saamen kielet ison tapahtuman pääosassa sekä kuulemaan saamen kieliä myös koulutuntien ja kodin ulkopuolella. Tällaiset kokemukset auttavat lasten ja nuorten saamelaisidentiteetin tukemisessa ja toivon mukaan myös kannustavat jatkamaan saamen kielten opintoja. Inarin reissun kuvat otti Nea Porsanger-Rintala.

***

Dán čavčča finaimmet ovttas geahččamin guokte filmma. Golggotmánus juo Tamperes ja Jyväskyläs finaimmet geahččamin Kernell Amanda Sámevarra-filmma (Saemien vïrre, Sameblod). Juovlamánu álggus lei Mumeniid diidadálvi -filmma vuosttaseahket. Tamperes Bárbmu dagai ovttasbarggu Arthouse Cinema Niagarain, gos davvisámegielat Mumeniid diidadálvi čájehuvvui 3.12. Searvvi stivra váldii oktavuođa maid Finnkinoi ja jearai livččiigo moge vejolaš oaidnit Mumeniid diidadálvi -filmma davvisámegillii maid Jyväskyläs. Filbma čájehuvvuige Finnkino Fantasias 19.12. Illudeimmet erenomážit das, ahte Jyväskylä ja Tampere davvisámegiela iežas eatnigiela oahppit besse oaidnit sámegielat mánáidfilmma ealligovvateáhteris.

Tänä syksynä kävimme yhdessä katsomassa kaksi elokuvaa. Lokakuussa sekä Tampereella että Jyväskylässä kävimme katsomassa Amanda Kernellin Saamelaisveri -elokuvan. Joulukuussa sai ensi-iltansa pohjoissaamenkielinen Muumien taikatalvi -elokuva. Tampereella Bárbmu teki yhteistyötä Arthouse Cinema Niagaran kanssa, missä Mumeniid diidadálvi esitettiin 3.12. Yhdistyksen hallitus otti yhteyttä myös Finnkinoon tiedustellen mahdollisuutta nähdä elokuva pohjoissaameksi myös Jyväskylässä. Elokuva esitettiinkin Jyväskylässä Finnkino Fantasiassa 19.12. Iloitsimme erityisesti siitä, että Jyväskylän ja Tampereen pohjoissaamen oman äidinkielen oppilaat pääsivät näkemään saamenkielisen lastenelokuvan elokuvateatterissa.

***

Searvi ávvudii unnajuovllažiid dán jagi Kuohus Jyväskyläs bearjadaga 15.12. Deavvadeamis duddjuimet, lávliimet sámegielat juovlalávlagiid ja boraimet juovlaherskuid. Unnajuovllažiin ledje mielde badjel 20 bárbmolačča

Yhdistys vietti pikkujouluja tänä vuonna Kuohulla Jyväskylässä perjantaina 15.12. Tapaamisessa teimme käsitöitä, lauloimme vähän joululauluja sekä söimme jouluherkkuja. Pikkujouluissa oli mukana yli 20 bárbmulaista.

***

Giitu buot lahtuide ja ovttasbargoguimmiide dán jagis. Bures boahtin doaimmaide fas jagis 2018.

Kiitos kaikille jäsenille ja yhteistyökumppaneille tästä vuodesta. Tervetuloa mukaan toimintaan jälleen vuonna 2018.

***

Guovlal maid | Vilkaise myös:

 

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s